Ook bij sport & bewegen: Minder politiek, meer GEZOND verstand!

Door |2022-12-15T15:20:55+00:00maart 6th, 2022|

Bij het verkiezingsdebat over sport & bewegen van 4 maart heeft GEZOND Haarlemmermeer naar voren gebracht dat een a-politieke benadering de beste oplossing is om mensen in beweging te krijgen. Veel partijen zijn het er over eens dat sport & bewegen bijdraagt aan een goede gezondheid en dat het van algemeen belang is om zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen. In Haarlemmermeer heeft de helft van de inwoners overgewicht en dit aantal neemt nog steeds toe. Daar moet iets aan gedaan worden en daarom geldt ook voor dit onderwerp: Minder politiek, meer GEZOND verstand!

Groot succes voor een GEZONDE Haarlemmermeerse koopwoningmarkt!

Door |2021-11-27T19:52:35+00:00november 27th, 2021|

GEZOND Haarlemmermeer heeft samen met GroenLinks en PvdA de motie Opkoopbescherming en Zelfbewoningsplicht ingediend tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad van Haarlemmermeer op 25 november jongstleden. Deze motie zorgt er voor dat betaalbare koopwoningen niet interessant zijn voor beleggers, zodat deze woningen beschikbaar blijven voor Haarlemmermeerse woningzoekenden. De motie is met een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Zelfbewoning moet de woningmarkt eerlijker maken!

Door |2021-08-24T19:43:32+00:00augustus 24th, 2021|

Maandag 23 augustus was onze fractievoorzitter Kasper Sulmann te gast bij MeerRadio. De reden van het bezoek: het tekort aan betaalbare woningen in Haarlemmermeer en de invloed van beleggers op de Haarlemmermeerse woningmarkt. Door een zelfbewoningsplicht in te voeren zijn koopwoningen niet meer interessant voor beleggers en blijven deze woningen beschikbaar voor onze inwoners!

Betaalbare koopwoningen moeten beschikbaar blijven voor onze inwoners!

Door |2021-05-03T10:27:52+00:00mei 3rd, 2021|

GEZOND Haarlemmermeer heeft samen met mede initiatiefnemer GroenLinks de motie: 'Opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht' ingediend. Deze motie maakt het mogelijk dat betaalbare koopwoningen niet opgekocht kunnen worden door beleggers die deze woningen dan voor de hoofdprijs doorverhuren. Op deze manier zorgen we er voor dat betaalbare koopwoningen gekocht en bewoond kunnen worden door inwoners van Haarlemmermeer zelf. De motie is door meerdere partijen mede ingediend en aangenomen door een ruime meerderheid van de gemeenteraad.

GEZOND Haarlemmermeer zegt ‘ja’ tegen de ja-ja-sticker!

Door |2021-03-23T13:50:04+00:00maart 23rd, 2021|

GEZOND Haarlemmermeer heeft samen met GroenLinks en D66 de motie 'Ja tegen de ja-ja-sticker' ingediend. De ja-ja-sticker zorgt voor een grote besparing op papierafval. Huishoudens krijgen ongevraagd gemiddeld 33 reclamefolders per week door de brievenbus wat jaarlijks leidt tot 34 kilo papierafval per huishouden. De motie is niet in stemming gebracht omdat de wethouder heeft toegezegd om nog voor de zomervakantie met een voorstel te komen over de ja-ja-sticker. GEZOND Haarlemmermeer is voorstander van elk initiatief wat tot een duurzamer gebruik van grondstoffen leidt en afval voorkomt.

Geen Bauhaus maar woningen heeft Cruquius nodig!

Door |2021-02-19T13:43:58+00:00februari 19th, 2021|

GEZOND Haarlemmermeer heeft samen met het CDA en Forza de motie ingediend om het college van Haarlemmermeer te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om af te zien van de ontwikkeling van Bauhaus in Cruquius en hiervoor in de plaats woningbouw te realiseren. Deze motie is door de gehele gemeenteraad omarmd en aangenomen. Aan grootschalig winkelaanbod zoals Bauhaus is geen behoefte in Cruquius. Nu al loopt het verkeer op Cruquius Plaza veelvuldig vast en met Bauhaus erbij wordt dit probleem alleen maar groter. Waar wel behoefte aan is in Cruquius, en in heel Haarlemmermeer, is woningbouw.

Nieuwe noodlokalen voor basisschool De Zwaan in Zwanenburg

Door |2021-02-15T14:24:42+00:00februari 15th, 2021|

GEZOND Haarlemmermeer heeft de wethouder Onderwijs Marjolein Steffens - van de Water vragen gesteld over  de voormalige lerarenkamer die als noodlokaal gebruikt wordt bij basisschool De Zwaan in Zwanenburg locatie Wilgenlaan. Door het winterweer waren een aantal plafondplaten naar beneden gekomen en dit noodlokaal kon niet meer gebruikt worden waardoor de leerlingen helaas thuis moesten blijven. De wethouder gaf aan dat de schade inmiddels hersteld is en dat het noodlokaal weer veilig is. Daarbij kon zij melden dat er voor het begin van het nieuwe schooljaar extra noodlokalen bijkomen zodat er meer ruimte beschikbaar komt op de Wilgenlaan in Zwanenburg.

Verplicht koper in huis te wonen!

Door |2021-02-15T12:06:27+00:00september 4th, 2020|

GEZOND Haarlemmermeer heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Haarlemmermeer over een zelfwoonplicht voor nieuwbouw koopwoningen. Omliggende gemeente als Amsterdam en Amstelveen hebben deze zelfwoonplicht al ingevoerd en om te voorkomen dat beleggers hun focus verschuiven naar Haarlemmermeer dient onze gemeente ook zo snel mogelijk een zelfwoonplicht voor nieuwbouw koopwoningen in te voeren. Door middel van deze maatregel hebben beleggers geen kans meer om deze woningen op te kopen en voor veel geld te verhuren. In Haarlemmermeer moeten huizen voor onze inwoners gebouwd worden en niet voor beleggers!

Kunstwerk Ida niet ideaal!

Door |2020-07-08T12:16:33+00:00juni 23rd, 2020|

GEZOND Haarlemmermeer heeft tijdens de Voorjaarsbegroting van 18 juni 2020 de motie 'Kunstwerk Ida niet ideaal' ingediend. Wij zijn verheugd dat de wethouder heeft toegezegd dat er onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om te stoppen met kunstwerk Ida. In een kleinschaliger en beter op de wensen van onze inwoners afgestemd Park21 past geen megalomane en uiterst kostbare ijzeren spin! Van grote en te dure ijzeren kunstwerken hebben we er in Haarlemmermeer al ruim genoeg!

Na bodycams, ook gummiknuppels voor onze BOA’s?

Door |2020-06-22T14:59:41+00:00juni 5th, 2020|

GEZOND Haarlemmermeer heeft de burgemeester gevraagd wanneer onze BOA’s met bodycams en pepperspray en misschien wel een wapenstok de straat op kunnen. Als antwoord op onze vragen gaf de burgemeester aan dat er vanaf 1 juli 2020 een proef zal starten waarbij BOA’s met bodycams worden uitgerust. Daarbij zullen BOA’s vaker met politie samen op pad gaan. En de burgemeester gaat onderzoeken of het mogelijk is voor BOA’s om met gummiknuppels de straat op te gaan. Wij zeggen hoe sneller hoe beter! Onze handhavers moeten hun werk zo veilig mogelijk kunnen doen!

Ga naar de bovenkant