De gemeente is er voor de burgers en niet andersom!

Wij vinden dat de gemeente Haarlemmermeer de broek aan moet doen die het past. De laatste jaren is gebleken dat kostenverslindende projecten er voor gezorgd hebben dat de gemeente een veel te wijde broek aan heeft gedaan die met een veel te dure riem omhooggehouden moet worden!

Bij dit soort grote projecten vragen wij ons af of wij deze uitgaven ook hadden gedaan als het ons eigen geld betrof. De gemeente moet te allen tijde respecteren dat zij te maken heeft met gemeenschapsgeld en dat dit op een juiste, effectieve en kostenefficiënte wijze besteed moet worden.

Helaas is gebleken dat na grote financiële fiasco’s zoals de Calatravabruggen en het Honkbalstadion de gemeente hier niet van heeft geleerd. Kunstwerk Ida (een kunstwerk wat geplaatst moet worden in toekomstig Park21) kost €750.000,-, terwijl hier geen enkele draagkracht voor is onder de bewoners.

Samen naar een gezonde gemeente

GEZOND Haarlemmermeer is een lokale politieke partij in de gemeente Haarlemmermeer. Ons partijprogramma bestaat uit lokale standpunten, zonder landelijke politieke inmenging of agenda.

Doe mee!
GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten