De gemeente is er voor de burgers en niet andersom!

Wij vinden dat de gemeente Haarlemmermeer de broek aan moet doen die het past. De laatste jaren is gebleken dat kostenverslindende projecten er voor gezorgd hebben dat de gemeente een veel te wijde broek aan heeft gedaan die met een veel te dure riem omhooggehouden moet worden!

Bij dit soort grote projecten vragen wij ons af of wij deze uitgaven ook hadden gedaan als het ons eigen geld betrof. De gemeente moet te allen tijde respecteren dat zij te maken heeft met gemeenschapsgeld en dat dit op een juiste, effectieve en kostenefficiënte wijze besteed moet worden.

Helaas voelen veel inwoners zich niet altijd gehoord door de gemeente. Participatie vinden wij zeer belangrijk, echter wel op een juiste manier uitgevoerd. Luister echt naar de inwoners, wees transparant en geef duidelijk vooraf aan waar inwoners over mogen meepraten en vooral ook waarover niet. Koppel terug welke beslissingen er zijn genomen met argumentatie waarom voor deze beslissing is gekozen.

De gemeente is er voor de burgers en niet andersom!

Wij vinden dat de gemeente Haarlemmermeer de broek aan moet doen die het past. De laatste jaren is gebleken dat kostenverslindende projecten er voor gezorgd hebben dat de gemeente een veel te wijde broek aan heeft gedaan die met een veel te dure riem omhooggehouden moet worden!

Bij dit soort grote projecten vragen wij ons af of wij deze uitgaven ook hadden gedaan als het ons eigen geld betrof. De gemeente moet te allen tijde respecteren dat zij te maken heeft met gemeenschapsgeld en dat dit op een juiste, effectieve en kostenefficiënte wijze besteed moet worden.

Helaas voelen veel inwoners zich niet altijd gehoord door de gemeente. Participatie vinden wij zeer belangrijk, echter wel op een juiste manier uitgevoerd. Luister echt naar de inwoners, wees transparant en geef duidelijk vooraf aan waar inwoners over mogen meepraten en vooral ook waarover niet. Koppel terug welke beslissingen er zijn genomen met argumentatie waarom voor deze beslissing is gekozen.

Minder politiek, meer GEZOND verstand!

GEZOND Haarlemmermeer is een lokale politieke partij in de gemeente Haarlemmermeer. Ons partijprogramma bestaat uit lokale standpunten, zonder landelijke politieke inmenging of agenda.

GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten