FAQ items aan het laden...
Home2022-03-06T13:59:09+00:00

Samen naar een GEZONDE gemeente Haarlemmermeer

GEZOND Haarlemmermeer is een lokale politieke partij in de gemeente Haarlemmermeer. Ons partijprogramma bestaat uit lokale standpunten, zonder landelijke politieke inmenging of agenda.

Wij bepalen onze standpunten op ‘GEZOND verstand’. Wij kijken bij elk onderwerp wat het beste is voor de inwoners van de gemeente Haarlemmermeer. Wij maken hierbij een ‘GEZONDE afweging’ tussen de verschillende belangen.

Wij gaan uit van het principe dat de gemeente er voor de burgers is en niet andersom!

Samen naar een GEZONDE gemeente Haarlemmermeer

GEZOND Haarlemmermeer is een lokale politieke partij in de gemeente Haarlemmermeer. Ons partijprogramma bestaat uit lokale standpunten, zonder landelijke politieke inmenging of agenda.

Wij bepalen onze standpunten op ‘GEZOND verstand’. Wij kijken bij elk onderwerp wat het beste is voor de inwoners van de gemeente Haarlemmermeer. Wij maken hierbij een ‘GEZONDE afweging’ tussen de verschillende belangen.

Wij gaan uit van het principe dat de gemeente er voor de burgers is en niet andersom!

ONZE MISSIE:

Samen naar een GEZOND Haarlemmermeer

GEZOND Nieuws

Samen naar een GEZOND Haarlemmermeer

Ook bij sport & bewegen: Minder politiek, meer GEZOND verstand!

Bij het verkiezingsdebat over sport & bewegen van 4 maart heeft GEZOND Haarlemmermeer naar voren gebracht dat een a-politieke benadering de beste oplossing is om mensen in beweging te krijgen. Veel partijen zijn het er over eens dat sport & bewegen bijdraagt aan een goede gezondheid en dat het van algemeen belang is om zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen. In Haarlemmermeer heeft de helft van de inwoners overgewicht en dit aantal neemt nog steeds toe. Daar moet iets aan gedaan worden en daarom geldt ook voor dit onderwerp: Minder politiek, meer GEZOND verstand!

Groot succes voor een GEZONDE Haarlemmermeerse koopwoningmarkt!

GEZOND Haarlemmermeer heeft samen met GroenLinks en PvdA de motie Opkoopbescherming en Zelfbewoningsplicht ingediend tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad van Haarlemmermeer op 25 november jongstleden. Deze motie zorgt er voor dat betaalbare koopwoningen niet interessant zijn voor beleggers, zodat deze woningen beschikbaar blijven voor Haarlemmermeerse woningzoekenden. De motie is met een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Zelfbewoning moet de woningmarkt eerlijker maken!

Maandag 23 augustus was onze fractievoorzitter Kasper Sulmann te gast bij MeerRadio. De reden van het bezoek: het tekort aan betaalbare woningen in Haarlemmermeer en de invloed van beleggers op de Haarlemmermeerse woningmarkt. Door een zelfbewoningsplicht in te voeren zijn koopwoningen niet meer interessant voor beleggers en blijven deze woningen beschikbaar voor onze inwoners!

Minder politiek, meer GEZOND verstand!

GEZOND Haarlemmermeer is een lokale politieke partij in de gemeente Haarlemmermeer. Ons partijprogramma bestaat uit lokale standpunten, zonder landelijke politieke inmenging of agenda.

GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten
Ga naar de bovenkant