FAQ items aan het laden...
Nieuws2022-03-06T14:42:27+00:00

Ook bij sport & bewegen: Minder politiek, meer GEZOND verstand!

By |maart 6th, 2022|

Bij het verkiezingsdebat over sport & bewegen van 4 maart heeft GEZOND Haarlemmermeer naar voren gebracht dat een a-politieke benadering de beste oplossing is om mensen in beweging te krijgen. Veel partijen zijn het er over eens dat sport & bewegen bijdraagt aan een goede gezondheid en dat het van algemeen belang is om zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen. In Haarlemmermeer heeft de helft van de inwoners overgewicht en dit aantal neemt nog steeds toe. Daar moet iets aan gedaan worden en daarom geldt ook voor dit onderwerp: Minder politiek, meer GEZOND verstand!

Groot succes voor een GEZONDE Haarlemmermeerse koopwoningmarkt!

By |november 27th, 2021|

GEZOND Haarlemmermeer heeft samen met GroenLinks en PvdA de motie Opkoopbescherming en Zelfbewoningsplicht ingediend tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad van Haarlemmermeer op 25 november jongstleden. Deze motie zorgt er voor dat betaalbare koopwoningen niet interessant zijn voor beleggers, zodat deze woningen beschikbaar blijven voor Haarlemmermeerse woningzoekenden. De motie is met een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Zelfbewoning moet de woningmarkt eerlijker maken!

By |augustus 24th, 2021|

Maandag 23 augustus was onze fractievoorzitter Kasper Sulmann te gast bij MeerRadio. De reden van het bezoek: het tekort aan betaalbare woningen in Haarlemmermeer en de invloed van beleggers op de Haarlemmermeerse woningmarkt. Door een zelfbewoningsplicht in te voeren zijn koopwoningen niet meer interessant voor beleggers en blijven deze woningen beschikbaar voor onze inwoners!

Betaalbare koopwoningen moeten beschikbaar blijven voor onze inwoners!

By |mei 3rd, 2021|

GEZOND Haarlemmermeer heeft samen met mede initiatiefnemer GroenLinks de motie: 'Opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht' ingediend. Deze motie maakt het mogelijk dat betaalbare koopwoningen niet opgekocht kunnen worden door beleggers die deze woningen dan voor de hoofdprijs doorverhuren. Op deze manier zorgen we er voor dat betaalbare koopwoningen gekocht en bewoond kunnen worden door inwoners van Haarlemmermeer zelf. De motie is door meerdere partijen mede ingediend en aangenomen door een ruime meerderheid van de gemeenteraad.

GEZOND Haarlemmermeer zegt ‘ja’ tegen de ja-ja-sticker!

By |maart 23rd, 2021|

GEZOND Haarlemmermeer heeft samen met GroenLinks en D66 de motie 'Ja tegen de ja-ja-sticker' ingediend. De ja-ja-sticker zorgt voor een grote besparing op papierafval. Huishoudens krijgen ongevraagd gemiddeld 33 reclamefolders per week door de brievenbus wat jaarlijks leidt tot 34 kilo papierafval per huishouden. De motie is niet in stemming gebracht omdat de wethouder heeft toegezegd om nog voor de zomervakantie met een voorstel te komen over de ja-ja-sticker. GEZOND Haarlemmermeer is voorstander van elk initiatief wat tot een duurzamer gebruik van grondstoffen leidt en afval voorkomt.

Geen Bauhaus maar woningen heeft Cruquius nodig!

By |februari 19th, 2021|

GEZOND Haarlemmermeer heeft samen met het CDA en Forza de motie ingediend om het college van Haarlemmermeer te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om af te zien van de ontwikkeling van Bauhaus in Cruquius en hiervoor in de plaats woningbouw te realiseren. Deze motie is door de gehele gemeenteraad omarmd en aangenomen. Aan grootschalig winkelaanbod zoals Bauhaus is geen behoefte in Cruquius. Nu al loopt het verkeer op Cruquius Plaza veelvuldig vast en met Bauhaus erbij wordt dit probleem alleen maar groter. Waar wel behoefte aan is in Cruquius, en in heel Haarlemmermeer, is woningbouw.

Minder politiek, meer GEZOND verstand!

GEZOND Haarlemmermeer is een lokale politieke partij in de gemeente Haarlemmermeer. Ons partijprogramma bestaat uit lokale standpunten, zonder landelijke politieke inmenging of agenda.

GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten
Ga naar de bovenkant