Tijdens de Voorjaarsbegroting op 18 juni 2020 heeft GEZOND Haarlemmermeer een motie ingediend over Kunstwerk Ida wat in Park21 moet komen. Nu het masterplan Park21 wordt aangepast naar een kleinschaliger en meer op inwoners afgestemd gebied, vinden wij dat ook kritisch gekeken moet worden naar kunstwerk Ida. Want dit kunstwerk was ooit bedacht bij het grootschalige Park21 wat nu dus aangepast gaat worden. En groot moet Ida worden, het is een 23 meter hoog en 40 meter breed ijzeren spin wat ons als gemeente €750.000,- kost! In onze motie stelden wij onderstaande vragen aan het college:

  • Inzichtelijk te maken welk deel van het budget van kunstwerk Ida aangepast kan worden;
  • Te onderzoeken hoe hoog de te verwachten jaarlijkse onderhoudskosten van kunstwerk Ida zijn;
  • Inzichtelijk te maken wat de eventuele juridisch gevolgen zijn van een heroverweging van kunstwerk Ida;

De wethouder heeft aangegeven op al deze vragen antwoord te geven in de evaluatie van kunstwerk Ida die gepland staat in het voorjaar van 2021.

Wij zijn verheugd dat er onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om te stoppen met kunstwerk Ida. In een kleinschaliger en beter op de wensen van onze inwoners afgestemd park past geen megalomane en uiterst kostbare ijzeren spin! Van grote en te dure ijzeren kunstwerken hebben we er in Haarlemmermeer al ruim genoeg!

Deel dit bericht