Onderstaand de schriftelijke vragen die wij gesteld hebben aan het college van Haarlemmermeer over het gebruik van de Explane app als extra mogelijkheid om geluidsoverlast van vliegverkeer te meten.

Betreft: Gebruik Explane app als extra meting

Hoofddorp, 28 februari 2020

Geacht college,

Al vele jaren wordt voor geluidsmetingen rond onze nationale luchthaven Schiphol gebruik gemaakt van metingen en berekeningen. Ook is er al vele jaren discussie rondom deze berekeningen. Maar ook over de metingen bestaan veel vragen als: Hoeveel meetpunten zouden er moeten zijn? En op welke plekken moeten deze meetpunten staan?

Nu is er een app ontwikkeld die gebruik maakt van geluidsmetingen via een smartphone. Via deze Explane app kan iedereen op elk moment van de dag en op elke plek het geluid meten van een op dat moment overvliegend vliegtuig. In de Voortgangsrapportage Luchthavenzaken die 14 november jongstleden behandeld is in de gemeenteraad van Haarlemmermeer, staat dat er maatwerkoplossingen komen door uit te gaan van ‘ervaren’ geluidsoverlast in plaats van alleen metingen. Deze app is uitermate geschikt voor ‘ervaren’ geluidsoverlast. Juist omdat inwoners zelf de metingen uitvoeren komt ook de werkelijk ervaren geluidsoverlast naar voren. Mede van belang voor het gebruik van de Explane app is dat de metingen piekwaarden tonen, want piekwaarden geven overlast, jaargemiddelden niet.

De gemeente Rotterdam vindt de Explane app een welkome aanvulling op het meldingssysteem van de Omgevingsdienst en biedt de app actief aan inwoners in Rotterdam aan. Ook de gemeente Amsterdam gaat de app actief onder de aandacht brengen van de inwoners van Amsterdam.

Wij hebben naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen:

 1. Is het college het met GEZOND Haarlemmermeer eens dat het toenemende geluid van vliegverkeer als overlast wordt ervaren door onze inwoners?
  • Zo nee, waarom niet?
 2. Is het college het met GEZOND Haarlemmermeer eens dat het berekenen van geluidsoverlast geen recht doet aan de daadwerkelijke geluidsoverlast die onze inwoners ervaren?
  • Zo nee, waarom niet?
 3. Is het college het met GEZOND Haarlemmermeer eens dat de Explane app een welkome aanvulling is op de wijze waarop op dit moment geluidsoverlast wordt gemeten en berekend en dat de app kan helpen bij de maatwerkoplossingen uit de Voortgangsrapportage Luchthavenzaken door uit te gaan van ‘ervaren’ geluidsoverlast?
  • Zo ja, is het college voornemens de Explane app actief onder de aandacht te brengen van de inwoners van Haarlemmermeer?
  • Zo ja, is het college voornemens de geluidsmetingen uit de Explane mee te nemen bij de vorming van beleid omtrent luchthavenzaken?
  • Zo nee, wat zijn de onderliggende redenen om deze gebruiksvriendelijke app niet te gebruiken?
 4. Als de gemeente Rotterdam (met een eigen vliegveld) en de gemeente Amsterdam (als aandeelhouder van Schiphol) de Explane app gebruiken als registratiemiddel m.b.t. geluidsoverlast, bent u het dan met GEZOND Haarlemmermeer eens dat Haarlemmermeer slim kan volgen?
  • Zo nee, waarom niet?
 5. Indien het college de Explane app niet wenst te gebruiken, hoe gaat u dan de (ervaren) geluidsoverlast van onze inwoners adequaat registreren?

Namens GEZOND Haarlemmermeer,

Kasper Sulmann

Wij houden u op de hoogte als het college onze vragen heeft beantwoord.

Deel dit bericht