Onderstaand de schriftelijke vragen die wij gesteld hebben aan het college van Haarlemmermeer over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling en de privacy-issues omtrent nieuwe mobiele communicatiefunctionaliteiten. Binnen 4 weken moet het college hier antwoord op geven, wij houden u op de hoogte!

Betreft: Gezondheidsrisico’s van straling van elektromagnetische velden (EMV)

Hoofddorp, 24 januari 2019

Geacht college,

Wij ontvangen berichten van bezorgde burgers over de hinder van straling in onze hedendaagse maatschappij. Deze hinder zal verder toenemen door alle extra mobiele communicatie die de moderne tijd ons oplegt. Voor burgers die leiden aan EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit) is een normaal leven nu al niet meer mogelijk, maar de toenemende mobiele communicatie zal volgens wetenschappers ook leiden tot klachten en grote gezondheidsrisico’s voor veel meer burgers. Een belangwekkend artikel omtrent dit onderwerp is recent verschenen in de Groene Amsterdammer over 5G communicatie (zie link onderaan de pagina). Daarnaast zal de gemeente Utrechtse Heuvelrug nieuwe communicatiefunctionaliteiten niet aanbesteden totdat duidelijk is wat de gevolgen voor de gezondheid van de inwoners zijn en heeft de gemeente Lingewaal unaniem tegen een nieuwe radartoren gestemd vanwege de vrees die onder inwoners leeft over de gevolgen van de straling. Naast gezondheidsrisico’s spelen er ook privacy-issues omtrent nieuwe communicatiefunctionaliteiten.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het college:

  1. Is bij het college bekend welke gezondheidsrisico’s er bestaan omtrent elektromagnetische straling?
  2. Op welke manier maakt Haarlemmermeer gebruik van ‘Smart City’-concepten, ‘Intelligent Verkeerssysteem’ en ‘Internet of Things’ en is het college bekend met de gezondheidsrisico’s van de straling van deze concepten?
  3. Is het college bekend met de gevaren omtrent de straling van de nieuwe 5G-technologie?
  4. Wordt bij het gebruik van de nieuwe technologieën rekening gehouden met inwoners die leiden aan EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit)?
  5. Deelt u de zorgen die veel inwoners ervaren over de veiligheid van mobiele communicatie, radarinstallaties en de beschreven ‘Smart City’- concepten, ‘Intelligent Verkeerssysteem’, ‘Internet of Things’ en 5G-communicatie?
  6. Is het college het met ons eens dat voordat nieuwe technologieën omtrent communicatiefunctionaliteiten worden uitgerold eerst moet worden onderzocht wat de eventuele schadelijke effecten van deze technologieën zijn voor de gezondheid van de inwoners van Haarlemmermeer?
  7. Wordt er bij genoemde concepten voldaan aan de privacywet?
  8. Zo ja, kan dit worden aangetoond?

Namens GEZOND Haarlemmermeer,

Kasper Sulmann

Link Groene Amsterdammer:

https://www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen?utm_source=De+Groene+Amsterdammer&utm_campaign=62137683b1-Wekelijks-2019-01-16&utm_medium=email&utm_term=0_853cea572a-62137683b1-70658157&fbclid=IwAR1ofWKn0TB_1ujfACS-llGNEw4CDu0Eqm1PvLi4Je5AJsWhvvlUnYtAIgk

Via deze link kunt u de antwoorden van het college lezen op onze vragen!

Deel dit bericht