GEZOND Haarlemmermeer heeft de motie mede ingediend betreffende cameratoezicht tegen overlast van het dumpen van afval bij brengparkjes. Een meerderheid van de raad heeft deze motie gesteund. Het college zal nu de haalbaarheid en uitvoerbaarheid onderzoeken voor een pilot om voor een bepaalde periode vuilhotspots aan te wijzen en daar door middel van cameratoezicht de overlast terug te brengen van het dumpen van afval.

Wij zijn zeer verheugd dat deze motie door een meerderheid van de gemeenteraad is gesteund om nu daadwerkelijk de overlast bij brengparkjes op te lossen. Wij zijn voorstander van cameratoezicht tegen overlast, met als voorwaarde dat aan de privacy wetgeving wordt voldaan.

Via deze link leest u de ingediende motie.

Deel dit bericht