De gemeente Haarlemmermeer heeft 2 nieuwe bouwprojecten aangekondigd; Roosevelt Park en Hoofdweg 581 – 583. Samen goed voor ruim 800 nieuwe woningen waarvan 30% sociale huurwoningen. Hier zijn wij als GEZOND Haarlemmermeer natuurlijk ontzettend blij mee, op deze manier kunnen we de wensen van veel Haarlemmermeerders inwilligen, namelijk een langverwachte eigen woning binnen hun eigen gemeente.

Maar deze woningen worden ook gebouwd om aan de behoefte uit aangrenzende gemeenten te voldoen. Wij horen veel geluiden van verontruste inwoners die zich zorgen maken dat hun kinderen niet kunnen gaan wonen in deze nieuw te bouwen woningen of senioren die graag willen verhuizen binnen hun eigen dorp naar een kleiner en gelijkvloers huis. Het gevoel leeft toch vooral dat voor inwoners van de steden om ons heen gebouwd wordt.

Voor sociale huurwoningen zijn er diverse instrumenten om onze inwoners voorrang te verlenen bij toewijzing van woningen. Voor starters op de koopwoningmarkt, bestaat de starterslening. Maar voor koopwoningen in het algemeen is het lastiger i.v.m. de vrije marktwerking. Misschien moet niet alleen prijs leidend zijn, maar ook het aantal sociale woningen of voorrang voor eigen inwoners. Er zijn al gemeentes die voorrang geven aan eigen inwoners, ook bij vrije sector huurwoningen en koopwoningen.

Vanwege bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het college gesteld:

  • Is het college het met GEZOND Haarlemmermeer eens dat eerst de woningbehoefte in Haarlemmermeer zelf opgelost moet worden voordat we de woonproblemen van andere gemeenten gaan oplossen?
  • Kan het college aangeven hoe zij er voor gaan zorgen dat deze nieuwe woningen eerst en vooral toe zullen komen aan de inwoners van Haarlemmermeer?
  • Heeft het college ook gedacht aan selectie criteria bij gunning van woningbouwprojecten?

In het coalitieakkoord van dit college staat het volgende vermeld: “Teneinde Haarlemmermeerders meer kans op onze woningmarkt te geven, benut het college de mogelijkheden maximaal om hen voorrang te geven bij de woonruimteverdeling”.

Graag willen wij het college houden aan hun belofte om Haarlemmermeerders voorrang te geven bij de woonruimteverdeling en natuurlijk de belofte dat minimaal 50% van de woningen moet bestaan uit betaalbare woningen.

Als antwoord op onze vragen heeft wethouder Nobel toegezegd dat het college gaat onderzoeken of het mogelijk is om bouwprojecten te gunnen op andere voorwaarden dan de prijs en zal hier op terugkomen.

Helaas zijn er voor de bouwprojecten Roosevelt Park en Hoofdweg 581-583 al afspraken gemaakt met projectontwikkelaars, maar wij zullen het college houden aan deze belofte en toekomstige bouwprojecten scherp in de gaten houden!

Via deze link leest u het bericht waarop de gemeente Haarlemmermeer de 2 nieuwe bouwprojecten aankondigt.

Deel dit bericht