GEZOND Haarlemmermeer vindt het belangrijk dat mensen betaalbare woningen in hun eigen gemeente moeten kunnen kopen, daarom hebben wij tijdens de raadsvergadering van 3 oktober vragen gesteld aan het college over de zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwwoningen. Meerdere ons omringende gemeenten hebben regels ingevoerd om te voorkomen dat nieuwbouwwoningen worden opgekocht door speculanten, waardoor kopers die het huis daadwerkelijk zelf willen gaan bewonen achter het net vissen. Als onze buurgemeenten dit beleid voeren dan wordt Haarlemmermeer steeds interessanter voor speculanten. Onderstaand de vragen die wij hebben gesteld aan het college:

  1. Heeft Haarlemmermeer ook een bewoningsplicht of misschien een verhuurverbod voor nieuwbouwwoningen?
  2. Zo niet, is het college voornemens deze regels op te nemen voor nieuwbouwwoningen?

Wethouder Nobel gaf als antwoord dat Haarlemmermeer op dit moment geen regels over zelfbewoning van nieuwbouwwoningen heeft. Wel gaf hij aan dat het college dit soort regels, voor in ieder geval betaalbare woningen, serieus overweegt op te nemen in het nieuwe woonbeleidsprogramma wat nog dit jaar wordt behandeld in de gemeenteraad.

GEZOND Haarlemmermeer zal het college houden aan deze toezegging!

Deel dit bericht