Zondag 16 september zal GEZOND Haarlemmermeer te horen zijn op het lokale Haarlemmermeerse radiostation MeerRadio. Rond 12.15 uur zal Edwin Hagemeijer een interview geven waarin hij gaat vertellen waar GEZOND Haarlemmermeer voor staat en waarom het nodig is dat er een nieuwe lokale partij de Haarlemmermeerse politieke arena betreedt.

GEZOND Leven en een GEZONDE Leefomgeving zijn voor ons belangrijke speerpunten. Maar wat hierbij niet mag ontbreken is GEZOND Verstand! Wij merken steeds vaker dat beslissingen van de gemeente leiden tot teleurstelling en ergernis bij burgers. Zo snapt niemand waarom de gemeente ruim €750.000,- uitgeeft aan een kunstwerk in toekomstig Park21. Zo zijn er dus geen lessen getrokken uit het verleden. Het Honkbalstadion en de witte Calatravabruggen zijn ook grote en vooral zeer dure projecten die niet breed gedragen zijn binnen de Haarlemmermeer. Blijkbaar leert het college niet van het verleden, maar is het de oppositie ook niet gelukt om deze wethouders op andere gedachten te brengen!

Tevens missen wij de daadwerkelijke dialoog tussen gemeente en burgers. Participatieprojecten worden veelvuldig ingezet vanuit de gemeente om de dialoog aan te gaan met de burger. Echter voelen veel burgers zich niet serieus genomen en blijft vooral teleurstelling achter. De burger voelt steeds meer dat participatie gebruikt wordt door de gemeente om de burger te informeren. Maar dit is niet wat het zou moeten zijn. De gemeente zal duidelijker en transparanter moeten zijn in de communicatie. Geef vooraf duidelijk aan wat de burger kan verwachten, neem de informatie vanuit de burger echt serieus en communiceer tijdens het hele traject open en transparant. Koppel dan terug welke beslissingen er zijn genomen en geef ook duidelijk aan waarom deze beslissingen zijn genomen!

Verder vinden wij dat de burger echt centraal moet staan in alle beslissingen van de gemeente. De woningmarkt staat op dit moment zwaar onder druk. Wij vinden dat de gemeente moet bouwen naar behoefte. Die behoefte is het meest nijpend bij betaalbare woningen. Zo moeten er meer sociale huurwoningen gebouwd worden en betaalbare koopwoningen. Ook moeten starters en ouderen beter geholpen worden in hun woonwens via het toegankelijker maken van startersleningen en specifieke woningbouw zoals appartementen met aanpassingen voor ouderen. Tevens vinden wij dat het woningaanbod in de Haarlemmermeer vooral moet toekomen aan de inwoners van de Haarlemmermeer zelf. Dit kan goed geregeld worden door voorkeursbehandeling bij toewijzing van sociale huurwoningen en startersleningen.

Waar de burger ook centraal moet staan is in het Schiphol debat. En dan specifiek de gezondheid van de burger zal centraal moeten staan. Wij pleiten voor een wethouder die daadwerkelijk opkomt voor de belangen van de burger. Economische groei moet niet leidend zijn in dit debat maar de gezondheid van de burger. Wij begrijpen het economisch belang van Schiphol, dus wij stellen voor om groei van Schiphol hand in hand te laten gaan met minder ultrafijnstof in de lucht en minder geluidsoverlast. Maak een 2e Schiphol in zee. Dan kunnen 2 of 3 landingsbanen plaats maken voor woningbouw. En als we deze woningbouw dan ook nog volledig afstemmen op de wensen van de inwoners van de Haarlemmermeer dan is de cirkel rond!

Deel dit bericht