GEZOND Haarlemmermeer is groot voorstander van een knalvuurwerkverbod vanwege de almaar toenemende overlast van vooral knalvuurwerk zoals gehoor- en oogschade, ernstige geluidsoverlast, milieuvervuiling, vernielingen in de openbare ruimte en de extreme angst en stress bij dieren. Daarom hebben wij in juni 2019 de motie ‘Veilig Oud én Nieuw’ ingediend. Deze motie is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Afgelopen raadsvergadering van 17 oktober hebben wij mede naar aanleiding van onze motie onderstaande vragen gesteld aan het college:

  1. Wat is de status van de motie ‘Veilig Oud én Nieuw’ die wij bij de voorjaarsbegroting dit jaar hebben ingediend en door de meerderheid van de Raad is aangenomen?
  2. Omdat de Politie aangeeft dat handhaving bij vuurwerkvrijezones onwerkbaar is, is het voor Haarlemmermeer dan niet beter om vuurwerkzones in te voeren ipv vuurwerkvrije zones zoals Amsterdam en Rotterdam? Een vuurwerkzone is beter te handhaven voor de Politie en geeft ook duidelijkheid richting inwoners waar vuurwerk afgestoken mag worden.

Burgemeester Marianne Schuurmans gaf aan dat de motie nog dit jaar zal worden uitgevoerd. Haarlemmermeer zal het breed gedragen pleidooi voor een landelijk knalvuurwerkverbod ondersteunen en uitdragen richting Den Haag. Helaas zal Haarlemmermeer geen vuurwerkzones invoeren omdat het beleid van vuurwerkvrijezones in Haarlemmermeer goed werkt. Ook zal het aantal vuurwerkvrijezones niet drastisch worden uitgebreid, mede vanwege de strenge criteria.

Lees via deze link het bericht in HCnieuws

Deel dit bericht