Onderstaand de schriftelijke vragen die wij gesteld hebben aan het college van Haarlemmermeer over mogelijk verzakte funderingen door te lage grondwaterstand!

Betreft: Vragen over mogelijk verzakte funderingen door te lage grondwaterstand

Hoofddorp, 26 februari 2019

Geacht college,

In een uitzending van het programma De Monitor van KRO-NCRV kortgeleden werd gesteld dat landelijk de eigenaren van zo’n miljoen huizen zich zorgen moeten maken over een verzakkende fundering van hun huis. Dit bericht werd bevestigd door het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), die weliswaar over 800.000 huizen sprak, maar in beide gevallen spreken de cijfers voor zich. Het programma geeft aan dat de waarschijnlijke oorzaak ligt in de lage grondwaterstand mede veroorzaakt door de droogte in de zomer van 2018. Het betreft voornamelijk huizen die vóór 1970 zijn gebouwd en een houten of ondiepe fundering hebben en waarvan de bodem onvoldoende draagkracht heeft, zoals de zeeklei in het grootste deel van Haarlemmermeer.

Duidelijk is al, dat als het op het vervangen of herstellen van beschadigde funderingen aankomt, de huiseigenaar zelf voor de kosten moet opdraaien.

Vanuit deze gedachte willen wij het college graag de volgende vragen stellen:

  1. Is het college op de hoogte van of bekend met het probleem zoals hierboven beschreven?
  2. Zo ja, is het college op de hoogte van de mogelijke locaties binnen onze gemeente waar deze problematiek speelt of kan gaan spelen?
  3. Wie is verantwoordelijk voor de grondwaterstand binnen onze gemeentegrenzen?
  4. Is of was er sprake van een kritisch lage grondwaterstand in Haarlemmermeer?
  5. Indien het probleem van verzakte funderingen door een te lage grondwaterstand speelt in Haarlemmermeer, hoe denkt het college getroffen huiseigenaren te gaan helpen in deze situatie die buiten hun macht is ontstaan?
  6. Is het college voornemens, om huiseigenaren pro- actief te gaan informeren over de stand van zaken van bovenstaande problematiek in Haarlemmermeer en de eventuele aanpak?

Namens GEZOND Haarlemmermeer,

Kasper Sulmann

Via deze link kunt u de antwoorden van het college lezen op onze vragen!

Deel dit bericht