Onderstaand de schriftelijke vragen die wij gesteld hebben aan het college van Haarlemmermeer over de impact van de Coronamaatregelen op de Haarlemmermeerse begroting.

Betreft: Impact Coronamaatregelen op de Haarlemmermeerse begroting

Hoofddorp, 24 april 2020

Geacht college,

Door de Coronacrisis leven wij allen op dit moment in een bizarre tijd waarbij de samenleving voor onbepaalde tijd werkelijk op zijn kop staat. De maatregelen die zijn genomen om dit virus te beteugelen zijn verstandig, doortastend en begrijpelijk. Naast de grote impact die de maatregelen hebben op ons dagelijks leven, hebben ze ook effect op onze gemeentelijke financiën. Hotelboekingen in Haarlemmermeerse hotels zijn zeer sterk teruggelopen, met als gevolg fors minder inkomsten uit toeristenbelasting. In het Haarlems Dagblad lazen wij dat de wethouder hierbij uitgaat van enkele miljoenen aan lagere opbrengsten. Ook krijgt de gemeente veel minder parkeergeld binnen, omdat eenieder wordt geadviseerd thuis te blijven en alleen voor de noodzakelijke boodschappen en een frisse neus naar buiten te gaan. Daarnaast zijn alle evenementen tot 1 september verboden, dus inkomsten uit grote evenementen als Mysteryland en Awakenings vallen ook weg.

Uiteraard dient onze eerste aandacht te gaan naar het waarborgen van de gezondheid, veiligheid en zekerheid van onze inwoners en naar steun aan onze ondernemers. Wij kunnen echter niet om het feit heen, dat deze crisis onze financiële positie raakt.

In juni zal de gemeenteraad zich buigen over de Voorjaarsnota, waarin de raad de begroting voor het lopende jaar en de komende jaren vaststelt. Het behoeft geen uitleg dat de financiële gevolgen van de maatregelen de begroting zullen beïnvloeden. Teneinde een zinvol debat te kunnen voeren met de juiste cijfers, hebben wij de volgende vragen:

 1. Is het college het met GEZOND Haarlemmermeer eens dat door de maatregelen vanwege het Coronavirus Haarlemmermeer fors minder inkomsten binnenkrijgt dit jaar?
  • Zo ja, kan het college aangeven welke inkomstenbronnen lager zullen uitvallen dit jaar en hoe hoog dit bedrag bij benadering zou kunnen worden?
 1. Leiden de maatregelen vanwege het Corona virus ook tot hogere kosten voor Haarlemmermeer (bijv. door hogere rentekosten door verminderde cashflow)?
  • Zo ja, welke kosten verwacht het college dat hoger zullen uitvallen en hoe hoog zal dit bedrag bij benadering zijn?
 1. Zijn er financiële compensatiemaatregelen vanuit het Rijk die de lagere inkomsten en hogere uitgaven van onze gemeente dekken?
  • Zo ja, dekken deze maatregelen het volledige verlies aan inkomsten en verhoging van de kosten?
 1. Indien de Coronamaatregelen leiden tot lagere inkomsten en hogere kosten, zal dit uiteraard van invloed zijn op onze begroting. Is het college van plan de Corona maatregelen te compenseren door te bezuinigen op niet essentiële uitgaven van onze gemeente?
  • Zo ja, kan het college haar plan ruim voor het debat over de Voorjaarsbegroting aan de gemeenteraad doen toekomen?
  • Zo nee, wat ziet het college dan als oplossing voor deze gemeentelijke financiële crisis en hoe ziet het college de rol van de gemeenteraad om tot deze oplossing te komen?

Namens GEZOND Haarlemmermeer,

Kasper Sulmann

Deel dit bericht