GEZOND Haarlemmermeer heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Haarlemmermeer over de voortgang van het heropenen van de servicebalies in het gemeentehuis van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Inmiddels heeft het college antwoord gegeven op onze vragen. Deze kunt u lezen via de link onderaan het bericht!

Betreft: Vragen over voortgang heropenen servicebalies in het gemeentehuis van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Hoofddorp, 26 februari 2019

Geacht college,

In september 2018 is ernstige schade ontstaan aan het gemeentehuis van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (H&S). In december 2018 is het linker kantoordeel weer in gebruik genomen voor onder andere de politiepost. De servicebalies konden destijds nog niet heropend worden, de verwachting was dat dit in het eerste kwartaal van 2019 mogelijk zou zijn. Een reden dat het heropenen van de servicebalies lang duurt, is dat het aanleggen van een beveiligde glasvezel kabel enkele maanden in beslag schijnt te nemen.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het college:

  1. Is er al meer bekend over het tijdstip dat de servicebalies in het voormalige gemeentehuis H&S weer open kunnen?
  2. Is het college het met ons eens, dat de inwoners van Haarlemmermeer altijd terecht moeten kunnen bij een servicebalie bij hen in de buurt? Zeker gezien de afstand van sommige kernen naar bestaande servicebalies in de nieuwe gemeente.
  3. Is het college het met ons eens, dat de inwoners van de voormalige gemeente H&S, nu een nadelig gevolg van de fusie ondervinden, terwijl dit niet de bedoeling kan zijn?
  4. Kan het college aangeven, hoeveel inwoners van Haarlemmermeer Noord gebruik maken van de servicebalies in de gemeente (niet specifiek de speciale balie voor de voormalige gemeente H&S)?
  5. Indien de servicebalies niet snel heropend kunnen worden in het voormalige gemeentehuis van H&S, wat is dan de vervolgstap van het college om de inwoners van Haarlemmermeer Noord deze service dichterbij huis aan te kunnen bieden?
  6. Is het college het met ons eens, dat ‘enkele maanden’ voor het aanleggen van een beveiligde glasvezelkabel wel heel erg lang is? Temeer omdat verwacht mag worden, dat zo’n kabel voor september 2018 ook nodig was en dus al aanwezig had moeten zijn.
  7. Hoe staat het met het onderzoek naar de oorzaak van de schade en de evt. schuldvraag i.v.m. schadeafwikkeling?
  8. Is er al meer zicht op een beslissing over renovatie of sloop van het rechter kantoordeel?

Namens GEZOND Haarlemmermeer,

Kasper Sulmann

Via deze link kunt u de antwoorden van het college lezen op onze vragen!

Deel dit bericht