Onderstaand de motie die GEZOND Haarlemmermeer heeft ingediend tijdens het debat over de Voorjaarsbegroting 2019 aan het college van Haarlemmermeer over een veilig Oud en Nieuw:

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 27 juni 2019.

Constaterende dat:

       Jaarlijks de overlast van vooral knalvuurwerk steeds verder toeneemt, mede doordat knalvuurwerk de afgelopen jaren steeds extremere vormen aanneemt;

       Deze overlast bestaat uit:

o   Grote kans op gehoorschade, oogschade, brandwonden en/of  andere verminkingen

o   Ernstige geluidsoverlast

o   Milieuvervuiling

o   Illegale verkoop van knalvuurwerk en andere criminele activiteiten

o   Hoge risico’s van illegale opslag van knalvuurwerk

o   Extreme angst en stress bij dieren

       Veel maatschappelijke organisaties in Nederland en Haarlemmermeer vragen om een knalvuurwerkverbod zoals de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer, Dierenwelzijnsorganisaties, Zorg en Onderwijsinstellingen, Artsenorganisaties etc.;

       Zowel de 4 grote Nederlandse steden als het Nederlands Genootschap van Burgemeesters pleiten voor een knalvuurwerkverbod;

       Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie pleit voor landelijk beleid in een verbod op knalvuurwerk. Akerboom doet een beroep op de politiek om in actie te komen zodat de jaarwisseling weer een veilige traditie wordt voor het publiek als ook de hulpverleners;

       De Onderzoeksraad voor Veiligheid pleit voor een verbod op knalvuurwerk.

Overwegende dat:

       De middenstand een inkomstenbron mist, echter dit een relatief laag bedrag is omdat het hier alleen over knalvuurwerk gaat;

       Het missen van een relatief laag bedrag aan omzet niet in verhouding staat tot de eerder genoemde kans op (persoonlijke) schade, overlast, onveiligheid en milieuvervuiling;

       Het opruimen van het afgestoken knalvuurwerk elk jaar leidt tot hoge opruim- en schoonmaakkosten;

       Het (illegale) knalvuurwerk vaak leidt tot crimineel gedrag zoals vernielingen in de openbare ruimte;

       De Nationale Politie aangeeft dat vuurwerkvrije zones geen oplossing zijn omdat dat handhaving alleen maar ingewikkelder maakt en daarom pleit voor een algeheel knalvuurwerkverbod.

Draagt het college op:

       Het pleidooi voor een landelijk knalvuurwerkverbod van de 4 grote Nederlandse steden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Landelijke Politie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en 27 andere maatschappelijke organisaties te ondersteunen en uit te dragen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens GEZOND Haarlemmermeer

Kasper Sulmann

Bovenstaande motie heeft GEZOND Haarlemmermeer tijdens de Voorjaarsbegroting op 27 juni ingediend en is door een meerderheid van de Gemeenteraad aangenomen. Deze motie draagt het college op het brede maatschappelijke pleidooi voor een landelijk knalvuurwerkverbod mede te ondersteunen en uit te dragen! Op naar een veiligere traditie van Oud en Nieuw!

Deel dit bericht