Onderstaand de schriftelijke vragen die wij gesteld hebben aan het college van Haarlemmermeer over de situatie omtrent de Spaarndammerdijk en over de onvoorziene kosten vanuit de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude!

Betreft: Vragen over onvoorziene kosten vanuit de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Hoofddorp, 04 juli 2019

Geacht college,

Tijdens het debat over de Voorjaarsrapportage werden wij verrast door een opmerking van wethouder Steffens-van de Water over de staat van de Spaarndammerdijk. Het blijkt dat deze weg in nog slechtere staat is dan tot nu toe werd aangenomen. Het herstel van deze weg gaat onze gemeente mogelijk veel geld kosten.

Wij begrijpen dat de situatie van de Spaarndammerdijk echt een onvoorziene gebeurtenis is.

Echter, in een eerder stadium zijn wij als Raad al geconfronteerd met andere niet voorziene kosten betreffende de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het betrof hier toen kosten voor onder andere de vervanging van de oude plaatsnaamborden, vervanging van de bewegwijzeringsborden en het op niveau brengen van de bestrating (het niveau van de voormalige gemeente Haarlemmermeer). Deze kosten hadden naar onze mening wel voorzien kunnen worden.

Wij hebben naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen:

  1. Wanneer worden wij als Raad geïnformeerd over de staat van de Spaarndammerdijk?
  2. Is er al meer duidelijkheid omtrent de toekomstige functie van deze weg (een weg die zeer belangrijk is voor de inwoners van Haarlemmermeer Noord)?
  3. De functie zoals bedoeld in vraag 2 zal leiden tot een kostenindicatie voor herstel van deze weg. Wanneer kunnen wij deze indicatie verwachten en wat is de planning met betrekking tot het herstel van deze weg?
  4. Is het college het met GEZOND Haarlemmermeer eens dat het verschil in plaatsnaamborden, de slechte staat van bewegwijzeringsborden en het niveau van de bestrating, tijdens het fusieproces hadden moeten opvallen?

o   Zo ja, waarom is dit dan niet gebeurd?

o   Zo nee, waarom niet?

  1. In korte tijd zijn wij nu geconfronteerd met meerdere financiële tegenvallers vanuit de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Zijn er momenteel nog andere zaken bekend die mogelijk financiële consequenties gaan hebben?

o   Zo nee, waarop is dit gebaseerd?

o   Zo ja, is het college dan bereid om een schouw te doen, zodat er een compleet beeld ontstaat omtrent de noodzakelijke investeringen in de kernen van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude?

o   Zo ja, is het college dan bereid om de Raad uitgebreid te informeren over de extra investeringen die nodig zijn in de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude?

Namens GEZOND Haarlemmermeer,

Kasper Sulmann

Op onze vragen over de Spaarndammerdijk heeft het college al antwoord gegeven, deze kunt u vinden via deze link

Deel dit bericht