Een GEZONDE Leefomgeving waar iedereen zich prettig voelt!

Recreatie is een belangrijk onderdeel van een GEZONDE leefomgeving. De gemeente Haarlemmermeer heeft goede recreatieve voorzieningen zoals Haarlemmermeerse Bos, Venneperhout, Toolenburgerplas, Groene Weelde, Spaarnwoude etc. Wij zijn voorstander van goed onderhouden recreatiegebieden dichtbij de inwoners; Groen om de Hoek. Park21 is een nieuw recreatiegebied wat komt te liggen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Wij blijven ons inzetten op een Park21 van realistische grootte met de focus op groen en recreatie zonder grote evenemententerreinen en andere commerciële ontwikkelingen. De gemeente Haarlemmermeer is altijd polder geweest en wij vinden dat dit landschap deels behouden moet blijven. Dit geldt dus ook voor de Houtrakpolder. Haarlemmermeer moet zich blijven verzetten tegen uitbreiding van de Amsterdamse Haven in de Houtrakpolder.

Sporten zorgt voor ontspanning en een gezonder leven. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente sportverenigingen blijft ondersteunen zodat sport voor iedereen toegankelijk blijft. Verder zijn wij voorstander van verlenging van de samenwerking tussen Haarlemmermeer en JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht).

Bij een GEZONDE leefomgeving hoort natuurlijk ook GEZOND eten. Wij zijn van mening de consument beter te kunnen helpen in het maken van een gezondere keuze in voeding. Groente en fruit moet belast worden volgens een lager BTW tarief en ongezonde voeding juist voor een hoger BTW tarief. Op gemeenteniveau zijn wij voorstander van ‘schoolfruit’ en betere voorlichting op scholen over gezonde voeding en de gevaren van suiker, zout en transvetten.

In een GEZONDE leefomgeving is veiligheid onmisbaar. Bewoners moeten zich veilig voelen. Wij vinden dat handhaving effectiever en intensiever kan. Maak een Ergernis Top 10 en zorg er dan voor dat handhaving wordt geïntensiveerd op basis van deze Top 10. Een nette en opgeruimde leefomgeving draagt ook bij aan een gevoel van veiligheid. Dit betekent meer controle op afvaldumping bij brengparkjes of in de natuur. Daarbij moet het niveau van directe leefomgeving omhoog (bijvoorbeeld stoepen, speeltuintjes, trapveldjes etc.)

Klimaatverandering is ontegenzeggelijk een groot probleem. De gemeente Haarlemmermeer moet dit probleem echt serieus nemen en de doelstelling uit durven spreken: “Klimaatneutraal in 2030”! Dit betekent verder investeren in groene energie als zon en wind (waar mogelijk). Tevens zal elke nieuwbouwwoning zoveel mogelijk energieneutraal en circulair gebouwd moeten worden. Als de gemeente en de bewoners beide de schouders eronder zetten dan moet dit lukken.

Een GEZONDE Leefomgeving waar iedereen zich prettig voelt!

Recreatie is een belangrijk onderdeel van een GEZONDE leefomgeving. De gemeente Haarlemmermeer heeft goede recreatieve voorzieningen zoals Haarlemmermeerse Bos, Venneperhout, Toolenburgerplas, Groene Weelde, Spaarnwoude etc. Wij zijn voorstander van goed onderhouden recreatiegebieden dichtbij de inwoners; Groen om de Hoek. Park21 is een nieuw recreatiegebied wat komt te liggen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Wij blijven ons inzetten op een Park21 van realistische grootte met de focus op groen en recreatie zonder grote evenemententerreinen en andere commerciële ontwikkelingen. De gemeente Haarlemmermeer is altijd polder geweest en wij vinden dat dit landschap deels behouden moet blijven. Dit geldt dus ook voor de Houtrakpolder. Haarlemmermeer moet zich blijven verzetten tegen uitbreiding van de Amsterdamse Haven in de Houtrakpolder.

Sporten zorgt voor ontspanning en een gezonder leven. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente sportverenigingen blijft ondersteunen zodat sport voor iedereen toegankelijk blijft. Verder zijn wij voorstander van verlenging van de samenwerking tussen Haarlemmermeer en JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht).

Bij een GEZONDE leefomgeving hoort natuurlijk ook GEZOND eten. Wij zijn van mening de consument beter te kunnen helpen in het maken van een gezondere keuze in voeding. Groente en fruit moet belast worden volgens een lager BTW tarief en ongezonde voeding juist voor een hoger BTW tarief. Op gemeenteniveau zijn wij voorstander van ‘schoolfruit’ en betere voorlichting op scholen over gezonde voeding en de gevaren van suiker, zout en transvetten.

In een GEZONDE leefomgeving is veiligheid onmisbaar. Bewoners moeten zich veilig voelen. Wij vinden dat handhaving effectiever en intensiever kan. Maak een Ergernis Top 10 en zorg er dan voor dat handhaving wordt geïntensiveerd op basis van deze Top 10. Een nette en opgeruimde leefomgeving draagt ook bij aan een gevoel van veiligheid. Dit betekent meer controle op afvaldumping bij brengparkjes of in de natuur. Daarbij moet het niveau van directe leefomgeving omhoog (bijvoorbeeld stoepen, speeltuintjes, trapveldjes etc.)

Klimaatverandering is ontegenzeggelijk een groot probleem. De gemeente Haarlemmermeer moet dit probleem echt serieus nemen en de doelstelling uit durven spreken: “Klimaatneutraal in 2030”! Dit betekent verder investeren in groene energie als zon en wind (waar mogelijk). Tevens zal elke nieuwbouwwoning zoveel mogelijk energieneutraal en circulair gebouwd moeten worden. Als de gemeente en de bewoners beide de schouders eronder zetten dan moet dit lukken.

Minder politiek, meer GEZOND verstand!

GEZOND Haarlemmermeer is een lokale politieke partij in de gemeente Haarlemmermeer. Ons partijprogramma bestaat uit lokale standpunten, zonder landelijke politieke inmenging of agenda.

GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten