Gemeenschapsgeld moet zorgvuldig besteed worden

De gemeente Haarlemmermeer moet de broek aan doen die het past. De laatste jaren is gebleken dat kostenverslindende projecten er voor gezorgd hebben dat de gemeente een veel te wijde broek aan heeft gedaan die met een veel te dure riem omhoog gehouden moet worden. Voorbeelden hiervan zijn het Honkbalstadion, de witte Calatravabruggen, het SKWA, Glastuinbouwgebied PrimAviera en HollandWorld. Voor de bruggen hadden sobere en meer deugdelijke alternatieven veel beter gepast. De bouw van het Honkbalstadion had nooit goedgekeurd mogen worden door de toenmalige gemeenteraad. Voor PrimAviera en HollandWorld waren de verwachtingen te rooskleurig voorgesteld, beide projecten zijn uiteindelijk niet gerealiseerd maar dit heeft de gemeente wel vele miljoenen gekost.

Bij dit soort grote en dure projecten vragen wij ons af of wij deze uitgaven ook hadden gedaan als het ons eigen geld betrof. De gemeente moet te allen tijde respecteren dat zij te maken heeft met gemeenschapsgeld en dat dit op een juiste, effectieve en kostenefficiënte wijze besteed moet worden!

Kunstwerk IDA dreigde het volgende in het rijtje te worden. Door onze inzet de afgelopen jaren hebben wij de plaatsing van dit kunstwerk kunnen voorkomen en hierbij de gemeente kunnen behoeden voor het volgende financiële debacle.

Minder politiek, meer GEZOND verstand!

GEZOND Haarlemmermeer is een lokale politieke partij in de gemeente Haarlemmermeer. Ons partijprogramma bestaat uit lokale standpunten, zonder landelijke politieke inmenging of agenda.

GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten