GEZONDE woningen

Op dit moment is er een groot tekort aan woningen in Haarlemmermeer. Echter zijn er een aantal knelpunten, waar de nood het hoogst is, die zo snel mogelijk opgelost dienen te worden. De bevolkingssamenstelling verandert, de vraag naar kleinere en betaalbare woningen stijgt. De focus bij woningbouw moet liggen op sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

Daarnaast zien we dat starters een steeds grotere afstand ondervinden op de woningmarkt aangezien zij vaak niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen, maar ook te weinig verdienen voor een hypotheek op de vrije markt. Wij staan positief tegenover startersleningen om de starters te ondersteunen in hun woonwens. De gemeente moet startersleningen toegankelijker maken voor de Haarlemmermeerder. Middels startersleningen is het ook mogelijk om voorrang te geven aan inwoners van Haarlemmermeer bij de aankoop van een woning.

Tevens zal er specifiek voor ouderen gebouwd moeten worden. Appartementen worden vaak gezien als geschikte woningen voor ‘de oude dag’. Bij woningbouw zal met de wensen van ouderen rekening gehouden moeten worden (specifieke aanpassingen woningen, juiste locatie, gemeenschappelijke faciliteiten etc.). Dit zorgt er namelijk ook voor dat de doorstroom wordt bevorderd voor de vaak eengezinswoningen die zij achter laten.

Voorts zijn wij een groot voorstander van energieneutraal, circulair en duurzaam bouwen.

Samen naar een gezonde gemeente

GEZOND Haarlemmermeer is een lokale politieke partij in de gemeente Haarlemmermeer. Ons partijprogramma bestaat uit lokale standpunten, zonder landelijke politieke inmenging of agenda.

Doe mee!
GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten