GEZONDE woningen

GEZOND Haarlemmermeer heeft de afgelopen 3 jaar constant gestreden om er voor te zorgen dat woningen eerst beschikbaar komen voor inwoners uit Haarlemmermeer. Het is ons gelukt om inwoners uit de kleinere kernen voorrang te geven op de sociale huurwoningen in de kleinere kernen zelf. Ook is het ons gelukt om, middels een motie die wij hebben ingediend en door de meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen, het college te bewegen Zelfbewoningsplicht en Opkoopbescherming in te gaan voeren voor koopwoningen. Zo worden woningen beter beschikbaar voor particulieren en maken beleggers geen kans meer. Op deze manier blijven ons hard maken voor de Haarlemmermeerse woningzoekende. Een woning is om in te wonen en niet om in te beleggen.

Op dit moment is er een groot tekort aan woningen in Haarlemmermeer. Echter zijn er een aantal knelpunten, waar de nood het hoogst is, die zo snel mogelijk opgelost dienen te worden. De bevolkingssamenstelling verandert, de vraag naar kleinere en betaalbare woningen stijgt. De focus bij woningbouw moet liggen op sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

We zien dat starters een steeds grotere afstand ondervinden op de woningmarkt aangezien zij vaak niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen, maar ook te weinig verdienen voor een hypotheek op de vrije markt. Wij staan positief tegenover startersleningen om de starters te ondersteunen in hun woonwens. De gemeente moet startersleningen toegankelijker maken voor de Haarlemmermeerder. Middels startersleningen is het ook mogelijk om voorrang te geven aan inwoners van Haarlemmermeer bij de aankoop van een woning. Ook zullen er specifiek voor starters extra woningen gebouwd moeten worden.

Tevens zal er specifiek voor ouderen gebouwd moeten worden. Appartementen worden vaak gezien als geschikte woningen voor ‘de oude dag’. Bij woningbouw zal met de wensen van ouderen rekening gehouden moeten worden (specifieke aanpassingen woningen, juiste locatie, gemeenschappelijke faciliteiten etc.). Dit zorgt er namelijk ook voor dat de doorstroom wordt bevorderd voor de vaak eengezinswoningen die zij achter laten.

Voorts zijn wij een groot voorstander van het zoveel mogelijk energieneutraal, circulair en duurzaam bouwen.

Minder politiek, meer GEZOND verstand!

GEZOND Haarlemmermeer is een lokale politieke partij in de gemeente Haarlemmermeer. Ons partijprogramma bestaat uit lokale standpunten, zonder landelijke politieke inmenging of agenda.

GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten