FAQ items aan het laden...
Nieuws2018-09-08T10:45:54+00:00

HaarlemmerMÉÉR woningen voor Haarlemmermeerders

By |juli 9th, 2019|

GEZOND Haarlemmermeer heeft een motie ingediend tijdens het debat over de Voorjaarsbegroting 2019 over de wens van veel inwoners om een eigen woning te kunnen huren of kopen in de eigen gemeente. Tijdens het debat gaf het college aan rekening te houden met onze wensen waarop wij de motie hebben ingetrokken. Het college komt in september met de nieuwe Woonvisie, wij kijken uit naar deze Woonvisie en zijn benieuwd of het college de eigen belofte om Haarlemmermeerders maximaal voorrang te geven bij de woonruimteverdeling ook echt nakomt! We houden u op de hoogte!

Voorrang voor Haarlemmermeerders bij woningbouw!

By |april 3rd, 2019|

Haarlemmermeer heeft 2 nieuwe bouwprojecten aangekondigd; Roosevelt Park en Hoofdweg 581 - 583. Samen goed voor ruim 800 nieuwe woningen waarvan 30% sociale huurwoningen. Nu leeft de vrees bij veel inwoners van Haarlemmermeer dat vooral voor mensen uit aangrenzende gemeenten gebouwd gaat worden. GEZOND Haarlemmermeer heeft gevraagd aan het college hoe zij er voor gaan zorgen dat deze nieuwe woningen eerst en vooral toe zullen komen aan de inwoners van Haarlemmermeer. Het college heeft toegezegd te onderzoeken of het mogelijk is bouwprojecten te gunnen op andere voorwaarden dan de prijs. We houden u op de hoogte!

Servicebalies in Halfweg gaan in juli weer open

By |maart 28th, 2019|

De servicebalies in het voormalig raadhuis van Halfweg gaan in juli weer open. Dit heeft het college besloten. GEZOND Haarlemmermeer heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over deze servicebalies en het college heeft deze vragen nu beantwoord. Inwoners uit het noorden van onze gemeente kunnen vanaf juli ook weer dichtbij terecht voor alle gemeentelijke zaken!

Gezondheidsrisico’s van straling

By |februari 21st, 2019|

GEZOND Haarlemmermeer heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Haarlemmermeer over de gezondheidsrisico's van elektromagnetische straling en de privacy-issues omtrent nieuwe mobiele communicatiefunctionaliteiten. Inmiddels heeft het college antwoord gegeven op onze vragen. Deze kunt u lezen via de link onderaan het bericht!

Samen naar een gezonde gemeente

GEZOND Haarlemmermeer is een lokale politieke partij in de gemeente Haarlemmermeer. Ons partijprogramma bestaat uit lokale standpunten, zonder landelijke politieke inmenging of agenda.

Doe mee!
GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten