GEZOND Ondernemen

De gemeente moet een leidende rol innemen bij het tegengaan van verschraling en leegstand van winkelcentra. De gemeente moet dit probleem serieus nemen en proactief het gesprek aangaan met eigenaren en huurders van winkelpanden. Om een dorps- of wijkcentrum leefbaar te houden zijn wij tegen grote winkelketens aan de rand van het dorp. Een GEZOND winkelcentrum is zeer belangrijk voor de leefbaarheid van een wijk of dorp!

Wij zijn een groot voorstander van verlaging van de regeldruk. Meer online en het versimpelen en verkorten van veel gemeentelijke processen is belangrijk. Ondernemers moeten kunnen ondernemen! De gemeente dient hierbij speciale aandacht te besteden aan startende ondernemers. Zo zijn wij voorstander van een verlaging van lokale lasten en heffingen voor startende ondernemers de eerste 2 jaar.

Winkels mogen alle zondagen open zijn. Openstelling van winkels is een vrije keus van de ondernemer.

Om er voor te zorgen dat Winkelcentra aantrekkelijker worden voor fietsers moet de gemeente meer ruimte creëren voor het parkeren van fietsen. Als hier geen ruimte voor is dan mogen hiervoor parkeerplaatsen voor auto’s voor worden gebruikt.

Terug naar Partijprogramma

Direct naar GEZONDE Financiën, GEZONDE Woningmarkt, GEZONDE Participatie, GEZONDE Omgeving, GEZOND Schiphol, GEZOND Leven, GEZONDE Kleine kernen, GEZONDE Projecten, GEZOND Ouder worden

GEZOND Ondernemen

De gemeente moet een leidende rol innemen bij het tegengaan van verschraling en leegstand van winkelcentra. De gemeente moet dit probleem serieus nemen en proactief het gesprek aangaan met eigenaren en huurders van winkelpanden. Om een dorps- of wijkcentrum leefbaar te houden zijn wij tegen grote winkelketens aan de rand van het dorp. Een GEZOND winkelcentrum is zeer belangrijk voor de leefbaarheid van een wijk of dorp!

Wij zijn een groot voorstander van verlaging van de regeldruk. Meer online en het versimpelen en verkorten van veel gemeentelijke processen is belangrijk. Ondernemers moeten kunnen ondernemen! De gemeente dient hierbij speciale aandacht te besteden aan startende ondernemers. Zo zijn wij voorstander van een verlaging van lokale lasten en heffingen voor startende ondernemers de eerste 2 jaar.

Winkels mogen alle zondagen open zijn. Openstelling van winkels is een vrije keus van de ondernemer.

Om er voor te zorgen dat Winkelcentra aantrekkelijker worden voor fietsers moet de gemeente meer ruimte creëren voor het parkeren van fietsen. Als hier geen ruimte voor is dan mogen hiervoor parkeerplaatsen voor auto’s voor worden gebruikt.

Terug naar Partijprogramma

Direct naar GEZONDE Financiën, GEZONDE Woningmarkt, GEZONDE Participatie, GEZONDE Omgeving, GEZOND Schiphol, GEZOND Leven, GEZONDE Kleine kernen, GEZONDE Projecten, GEZOND Ouder worden

info@gezondhaarlemmermeer.nl

Raadhuisplein 1,
2132 TZ Hoofddorp

@Gezond_Hmeer

GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten