GEZOND Ouder worden

Ouderen willen en moeten vaak langer thuis wonen. Van groot belang is dan dat zij dit op een gezonde en sociale manier kunnen doen. Wij zijn dan ook voorstander van een intensivering van thuishulp. De thuishulp zou niet alleen zorgtaken moeten uitvoeren maar ook sociale taken als het voorkomen en signaleren van eenzaamheid. Ook moet de gemeente ouderen helpen hun woning aan te passen aan de specifieke wensen die zij hebben.

Stem woningbouw af op de behoefte van ouderen; betaalbare woningen met de specifieke aanpassingen voor ouderen. Hou hierbij ook rekening met de locatie van de woningen en de wens voor gemeenschappelijke voorzieningen voor ouderen.

Wij zijn dan ook groot voorstander van een gezonde leefsituatie van ouderen. Valpreventiecursussen kunnen hier bijvoorbeeld goed aan bijdragen.

Ouderen hechten veel waarde aan hun onafhankelijkheid en mobiliteit. Wij zijn dan ook voorstander van een opfriscursus rijvaardigheid. Ouderen hebben vaak hun rijbewijs lang geleden gehaald. Intussen zijn veel verkeersregels veranderd en is het verkeer veel drukker geworden. Deze cursus verlaagt de kans op ongelukken en zorgt er voor dat ouderen zelfverzekerder door het verkeer bewegen.

De digitale wereld wordt steeds belangrijker, ouderen hebben hier vaak nog moeite mee. Wij steunen initiatieven als ‘Digi coaches’ die ouderen hierbij kunnen helpen.

De gemeente moet meebetalen om te zorgen dat mantelzorgers tijdelijk voor zichzelf hulp kunnen inhuren. Mantelzorg is een veeleisende taak, om te zorgen dat deze mensen zichzelf niet voorbij lopen is het goed als ze tijdelijk hulp kunnen krijgen.

Terug naar Partijprogramma

Direct naar GEZONDE Financiën, GEZONDE Woningmarkt, GEZONDE Participatie, GEZONDE Omgeving, GEZOND Schiphol, GEZOND Leven, GEZONDE Kleine kernen, GEZONDE Projecten, GEZOND Ondernemen

GEZOND Ouder worden

Ouderen willen en moeten vaak langer thuis wonen. Van groot belang is dan dat zij dit op een gezonde en sociale manier kunnen doen. Wij zijn dan ook voorstander van een intensivering van thuishulp. De thuishulp zou niet alleen zorgtaken moeten uitvoeren maar ook sociale taken als het voorkomen en signaleren van eenzaamheid. Ook moet de gemeente ouderen helpen hun woning aan te passen aan de specifieke wensen die zij hebben.

Stem woningbouw af op de behoefte van ouderen; betaalbare woningen met de specifieke aanpassingen voor ouderen. Hou hierbij ook rekening met de locatie van de woningen en de wens voor gemeenschappelijke voorzieningen voor ouderen.

Wij zijn dan ook groot voorstander van een gezonde leefsituatie van ouderen. Valpreventiecursussen kunnen hier bijvoorbeeld goed aan bijdragen.

Ouderen hechten veel waarde aan hun onafhankelijkheid en mobiliteit. Wij zijn dan ook voorstander van een opfriscursus rijvaardigheid. Ouderen hebben vaak hun rijbewijs lang geleden gehaald. Intussen zijn veel verkeersregels veranderd en is het verkeer veel drukker geworden. Deze cursus verlaagt de kans op ongelukken en zorgt er voor dat ouderen zelfverzekerder door het verkeer bewegen.

De digitale wereld wordt steeds belangrijker, ouderen hebben hier vaak nog moeite mee. Wij steunen initiatieven als ‘Digi coaches’ die ouderen hierbij kunnen helpen.

De gemeente moet meebetalen om te zorgen dat mantelzorgers tijdelijk voor zichzelf hulp kunnen inhuren. Mantelzorg is een veeleisende taak, om te zorgen dat deze mensen zichzelf niet voorbij lopen is het goed als ze tijdelijk hulp kunnen krijgen.

Terug naar Partijprogramma

Direct naar GEZONDE Financiën, GEZONDE Woningmarkt, GEZONDE Participatie, GEZONDE Omgeving, GEZOND Schiphol, GEZOND Leven, GEZONDE Kleine kernen, GEZONDE Projecten, GEZOND Ondernemen

info@gezondhaarlemmermeer.nl

Raadhuisplein 1,
2132 TZ Hoofddorp

@Gezond_Hmeer

GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten