GEZONDE Kleine kernen

Kleine kernen kunnen helaas niet dezelfde voorzieningen hebben als de grotere kernen. Echter vinden wij dat de gemeente alles in het werk moet stellen om de belangrijke voorzieningen voor inwoners zo goed mogelijk te faciliteren met servicepunten.

Verder dient de gemeente onderzoek te doen naar de openbaar vervoer wens van kleine kernen. Op deze manier kan er OV op maat aangeboden worden. Nu gebeurt het dat er OV-lijnen verdwijnen of veranderen tegen de wens van de burgers in. Ook zijn er nieuwe lijnen die door matige interesse weinig efficiënt  zijn.

De gemeente dient alle mogelijkheden te onderzoeken voor woningbouw in kleine kernen waar vanwege Schiphol niet gebouwd mocht worden. Het nieuwe Luchthavenindelingbesluit (LIB) geeft hier ruimte voor. Dit komt de leefbaarheid van deze kernen ten goede en gaat leegstand en verval tegen. Belangrijk hierbij is om er voor te zorgen dat deze nieuwe woningen ook bij voorkeur verkocht en verhuurd worden aan de inwoners van deze kernen zelf. Tevens is het van belang dat woningbouw goed past bij het karakter van het dorp! Daarbij zullen alle mogelijkheden moeten worden onderzocht of er binnen de kern gebouwd kan worden op zogenaamde inbreilocaties (oude industrieterreinen of braakliggende terreinen) voordat er in het buitengebied gebouwd gaat worden.

Terug naar Partijprogramma

Direct naar GEZONDE Financiën, GEZONDE Woningmarkt, GEZONDE Participatie, GEZONDE Omgeving, GEZOND Schiphol, GEZOND Leven, GEZONDE Projecten, GEZOND Ouder worden, GEZOND Ondernemen

GEZONDE Kleine kernen

Kleine kernen kunnen helaas niet dezelfde voorzieningen hebben als de grotere kernen. Echter vinden wij dat de gemeente alles in het werk moet stellen om de belangrijke voorzieningen voor inwoners zo goed mogelijk te faciliteren met servicepunten.

Verder dient de gemeente onderzoek te doen naar de openbaar vervoer wens van kleine kernen. Op deze manier kan er OV op maat aangeboden worden. Nu gebeurt het dat er OV-lijnen verdwijnen of veranderen tegen de wens van de burgers in. Ook zijn er nieuwe lijnen die door matige interesse weinig efficiënt  zijn.

De gemeente dient alle mogelijkheden te onderzoeken voor woningbouw in kleine kernen waar vanwege Schiphol niet gebouwd mocht worden. Het nieuwe Luchthavenindelingbesluit (LIB) geeft hier ruimte voor. Dit komt de leefbaarheid van deze kernen ten goede en gaat leegstand en verval tegen. Belangrijk hierbij is om er voor te zorgen dat deze nieuwe woningen ook bij voorkeur verkocht en verhuurd worden aan de inwoners van deze kernen zelf. Tevens is het van belang dat woningbouw goed past bij het karakter van het dorp! Daarbij zullen alle mogelijkheden moeten worden onderzocht of er binnen de kern gebouwd kan worden op zogenaamde inbreilocaties (oude industrieterreinen of braakliggende terreinen) voordat er in het buitengebied gebouwd gaat worden.

Terug naar Partijprogramma

Direct naar GEZONDE Financiën, GEZONDE Woningmarkt, GEZONDE Participatie, GEZONDE Omgeving, GEZOND Schiphol, GEZOND Leven, GEZONDE Projecten, GEZOND Ouder worden, GEZOND Ondernemen

info@gezondhaarlemmermeer.nl

Raadhuisplein 1,
2132 TZ Hoofddorp

@Gezond_Hmeer

GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten