GEZONDE Projecten

Sugar City: Dit grote project in Halfweg zou naar onze mening kunnen leiden tot overlast voor inwoners (o.a. parkeeroverlast) en verschraling van de lokale middenstand in Halfweg en Zwanenburg en zelfs in Haarlem. Het besluit over Sugar City is reeds genomen, echter zijn wij van mening dat dit besluit heroverwogen zou moeten worden, juist vanwege de mogelijke overlast. Daarbij zou dit terrein uitermate geschikt kunnen zijn voor woningbouw.

Park21: Tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep moet een nieuw recreatie gebied verrijzen: Park21. Haarlemmermeer heeft een aantal recreatiegebieden verdeeld over de gemeente en krijgt er met Spaarnwoude vanaf 1 januari nog een groot gebied bij. Wij vinden dat er voldoende recreatiegebied aanwezig is in Haarlemmermeer. Een nieuw recreatiegebied kost namelijk veel geld voor aanleg en onderhoud. Polder mag wat ons betreft ook polder blijven; de Haarlemmermeerpolder! Wel zijn wij voorstander van ‘Groen om de hoek’, kleinschaligere recreatiegebieden afgestemd met de bewoners zonder grote financiële risico’s. 

Kunstwerk Ida: In Park21 is het de bedoeling dat er kunstwerken geplaatst gaan worden. Om fiasco’s als de Calatravabruggen te voorkomen vinden wij dat de gemeente terughoudend moet zijn met kostbare kunstwerken. Kunstwerk Ida moet €750.000,- kosten. Wij vragen ons af of de inwoners van Haarlemmermeer echt zitten te wachten op dit kunstwerk. Wij zijn een voorstander van ‘lokale’ kunst voor een ‘lokale’ prijs!

Holland World: Uit het verleden is gebleken dat grote projecten met enige voorzichtigheid gepland moeten worden. Wij vragen ons af wat de toegevoegde waarde van Holland World is voor de gemeente en haar inwoners. Het betreft hier een privéonderneming, echter dient voor dit project wel alle infrastructuur aangelegd worden, iets wat een grote investering vergt vanuit de gemeente. Als blijkt dat dit project een financiële gezonde basis heeft én de inwoners staan hier volledig achter én deze zelfde inwoners ondervinden geen hinder van dit project dan zullen wij dit steunen.

Terug naar Partijprogramma

Direct naar GEZONDE Financiën, GEZONDE Woningmarkt, GEZONDE Participatie, GEZONDE Omgeving, GEZOND Schiphol, GEZOND Leven, GEZONDE Kleine kernen, GEZOND Ouder worden, GEZOND Ondernemen

info@gezondhaarlemmermeer.nl

Raadhuisplein 1,
2132 TZ Hoofddorp

@Gezond_Hmeer

GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten