GEZONDE Woningmarkt

Stem de woningbouw af op de daadwerkelijke behoefte die er is onder de inwoners van Haarlemmermeer. De bevolkingssamenstelling verandert, de vraag naar kleinere huizen wordt steeds groter. Daarnaast zien we dat starters een steeds grotere afstand ondervinden binnen de woningmarkt aangezien zij vaak niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen, maar ook te weinig verdienen voor een hypotheek op de vrije markt. Naast woningen voor starters zal er ook specifiek voor ouderen gebouwd moeten worden, op deze manier kunnen ouderen doorstromen naar een levensloopbestendig huis en komen er huizen vrij voor andere woningzoekenden.

Wij staan positief tegenover startersleningen om de hierboven starters te ondersteunen in hun woonwens. De gemeente moet startersleningen toegankelijker maken zodat onze starters een eerlijkere kans hebben op een woning. De starterslening mag verhoogd worden in verband met de inflatiecorrectie en de verhoging van de NHG grens.

De focus bij woningbouw moet liggen op sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Het blijkt dat 30% sociale huurwoningen niet genoeg is om de lange wachtlijsten weg te werken en de doorstroming te bevorderen. Om de kans op een woning binnen deze grote groep woningzoekenden te vergroten zal het percentage sociale huurwoningen omhoog moeten naar 40%.

GEZOND Haarlemmermeer heeft de afgelopen 3 jaar constant gestreden om er voor te zorgen dat woningen eerst beschikbaar komen voor inwoners uit Haarlemmermeer. Het is gelukt om inwoners uit de kleinere kernen voorrang te geven op de sociale huurwoningen in de kleinere kern zelf. Ook is het ons gelukt om, middels een motie die wij hebben ingediend, het college te bewegen om Zelfbewoningsplicht en Opkoopbescherming in te gaan voeren voor koopwoningen. Zo worden woningen beter beschikbaar voor particulieren en maken beleggers geen kans meer. Op deze manier blijven wij ons hard maken voor de Haarlemmermeerse woningzoekende!

Leraren, politieagenten en verplegend personeel die in Haarlemmermeer werken of gaan werken moeten voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Op deze manier zorgen we er voor dat Haarlemmermeer aantrekkelijk wordt voor leraren, politieagenten en zorgmedewerkers die wij hard nodig hebben in onze gemeente!

Tevens zijn wij groot voorstander van energieneutraal, circulair en duurzaam bouwen.

Het adagium ‘Eerst bewegen dan bouwen’ steunen wij zeker. Er wordt op dit moment op veel plekken in Haarlemmermeer gebouwd, belangrijk hierbij is wel dat het wegennet ook aangepast wordt op de hogere verkeersintensiteit.

Een eigen woning is een belangrijke basis voor de integratie van statushouders (vluchtelingen met een verblijfstatus). De provincie verplicht gemeenten om statushouders onderdak te bieden. De gemeente moet haar wettelijke taak uitvoeren en verder geen extra mogelijkheden creëren om voorrang voor statushouders te realiseren. Statushouders kunnen ook in tijdelijke woningen gehuisvest worden zodat zij niet direct een sociale huurwoning betrekken. Sociale huurwoningen moeten ook beschikbaar blijven voor inwoners uit Haarlemmermeer. De échte oplossing voor de lange wachtlijsten is het bouwen van extra sociale huurwoningen!

Terug naar Partijprogramma

Direct naar GEZONDE Financiën, GEZONDE Participatie, GEZONDE Omgeving, GEZOND Schiphol, GEZOND Leven, GEZONDE Kleine kernen, GEZONDE Projecten, GEZOND Ouder worden, GEZOND Ondernemen

GEZONDE Woningmarkt

Stem de woningbouw af op de daadwerkelijke behoefte die er is onder de inwoners van Haarlemmermeer. De bevolkingssamenstelling verandert, de vraag naar kleinere huizen wordt steeds groter. Daarnaast zien we dat starters een steeds grotere afstand ondervinden binnen de woningmarkt aangezien zij vaak niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen, maar ook te weinig verdienen voor een hypotheek op de vrije markt. Naast woningen voor starters zal er ook specifiek voor ouderen gebouwd moeten worden, op deze manier kunnen ouderen doorstromen naar een levensloopbestendig huis en komen er huizen vrij voor andere woningzoekenden.

Wij staan positief tegenover startersleningen om de hierboven starters te ondersteunen in hun woonwens. De gemeente moet startersleningen toegankelijker maken zodat onze starters een eerlijkere kans hebben op een woning. De starterslening mag verhoogd worden in verband met de inflatiecorrectie en de verhoging van de NHG grens.

De focus bij woningbouw moet liggen op sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Het blijkt dat 30% sociale huurwoningen niet genoeg is om de lange wachtlijsten weg te werken en de doorstroming te bevorderen. Om de kans op een woning binnen deze grote groep woningzoekenden te vergroten zal het percentage sociale huurwoningen omhoog moeten naar 40%.

GEZOND Haarlemmermeer heeft de afgelopen 3 jaar constant gestreden om er voor te zorgen dat woningen eerst beschikbaar komen voor inwoners uit Haarlemmermeer. Het is gelukt om inwoners uit de kleinere kernen voorrang te geven op de sociale huurwoningen in de kleinere kern zelf. Ook is het ons gelukt om, middels een motie die wij hebben ingediend, het college te bewegen om Zelfbewoningsplicht en Opkoopbescherming in te gaan voeren voor koopwoningen. Zo worden woningen beter beschikbaar voor particulieren en maken beleggers geen kans meer. Op deze manier blijven wij ons hard maken voor de Haarlemmermeerse woningzoekende!

Leraren, politieagenten en verplegend personeel die in Haarlemmermeer werken of gaan werken moeten voorrang krijgen bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Op deze manier zorgen we er voor dat Haarlemmermeer aantrekkelijk wordt voor leraren, politieagenten en zorgmedewerkers die wij hard nodig hebben in onze gemeente!

Tevens zijn wij groot voorstander van energieneutraal, circulair en duurzaam bouwen.

Het adagium ‘Eerst bewegen dan bouwen’ steunen wij zeker. Er wordt op dit moment op veel plekken in Haarlemmermeer gebouwd, belangrijk hierbij is wel dat het wegennet ook aangepast wordt op de hogere verkeersintensiteit.

Een eigen woning is een belangrijke basis voor de integratie van statushouders (vluchtelingen met een verblijfstatus). De provincie verplicht gemeenten om statushouders onderdak te bieden. De gemeente moet haar wettelijke taak uitvoeren en verder geen extra mogelijkheden creëren om voorrang voor statushouders te realiseren. Statushouders kunnen ook in tijdelijke woningen gehuisvest worden zodat zij niet direct een sociale huurwoning betrekken. Sociale huurwoningen moeten ook beschikbaar blijven voor inwoners uit Haarlemmermeer. De échte oplossing voor de lange wachtlijsten is het bouwen van extra sociale huurwoningen!

Terug naar Partijprogramma

Direct naar GEZONDE Financiën, GEZONDE Participatie, GEZONDE Omgeving, GEZOND Schiphol, GEZOND Leven, GEZONDE Kleine kernen, GEZONDE Projecten, GEZOND Ouder worden, GEZOND Ondernemen

info@gezondhaarlemmermeer.nl

Raadhuisplein 1,
2132 TZ Hoofddorp

@Gezond_Hmeer

GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten