GEZONDE Participatie

Meedenken, meepraten en meebeslissen (en ook meedoen!!). Participeren is niet alleen informeren! Participatie is een belangrijk punt voor de gemeente. Echter is er een verschil tussen benoemen en ook daadwerkelijk doen! Wees transparant en geef duidelijk vooraf aan waar bewoners over mogen meepraten en vooral ook waarover niet. Het is van groot belang daadwerkelijk te luisteren naar de bewoners. Om vervolgens tijdens het gehele traject op een heldere en duidelijke wijze te blijven communiceren. Hou hen op de hoogte van de ontwikkelingen en leg uit waarom bepaalde besluiten zijn genomen. Geef dus terugkoppeling aan degene die participeert. Wees transparant en zie participatie niet als afvinkoefening.

Om meer burgers betrokken te krijgen en mee te nemen in besluitvorming zijn wij een voorstander van ‘burgerbegroting’. Bij een burgerbegroting leg je burgers verschillende investeringsmogelijkheden voor waarbij zij moeten kiezen binnen een bepaald budget. Op deze manier begrijpen burgers dat de gemeente altijd met een bepaald budget werkt en dat niet alle initiatieven uitgevoerd kunnen worden. Zo kunnen zij meedenken om op de beste manier het budget in te zetten binnen de mogelijkheden die er zijn. Ook moet het mogelijk zijn om bepaalde taken van de gemeente over te dragen aan de dorps- en wijkraden. Deze taken mogen dan niet politiek gevoelig liggen of van financiële aard zijn, de gemeenteraad moet in meerderheid natuurlijk het voorstel steunen en de dorps- en wijkraden hebben de kennis en mogelijkheden om deze taken ook naar behoren uit te voeren. Ook mag het geen resultaat zijn van bezuinigingen van de gemeente zelf.

Een referendum kan een middel zijn om de burgers mee te laten beslissen bij belangrijke besluiten. Er zullen dan wel duidelijke regels moeten komen over wat men onder een belangrijke besluit verstaat en het besluit moet impact hebben op de gehele gemeente. Tevens moet gewaarborgd zijn dat inwoners de juiste informatie krijgen om tot een goede beslissing te komen. Inwoners van Haarlemmermeer hebben de mogelijkheid al om een referendum aan te vragen, dit steunen wij ook. Daarom vinden wij niet dat de gemeente verplicht is om bij elk belangrijk besluit een referendum te organiseren.

De gemeente moet haar inwoners op een juiste en duidelijke manier op de hoogte brengen van grote veranderingen in de gemeente. Wij zien nu vaak gebrekkige informatie gelardeerd met juridische taal. Vaak worden plannen gepresenteerd, die bij de uitwerking toch anders zijn. In de kleine letters staat dan iets wat burgers niet hadden kunnen weten, doordat de tekst onleesbaar is voor de gewone burger.

Wat betreft arbeidsparticipatie zijn wij een voorstander van het herintroduceren van de sociale werkvoorziening! Door het verdwijnen van de sociale werkvoorziening moeten bedrijven deze geforceerde uitstroom van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt opvangen. Het grote probleem is dat bedrijven doorgaans de tijd niet kunnen vrijmaken voor een mate van begeleiding die recht doet aan de begeleidingsbehoefte van de werknemer. Voor sociale werkvoorzieningen is dit echter al van oudsher hun core business, wat tevens inhoudt dat het thuisfront ontzorgd wordt, daar er een stabieler patroon zicht- en voelbaar zal zijn in hoe een werknemer zich handhaaft op de werkvloer. Kortom de sociale werkplaats moet terug!

In sectoren op de lokale arbeidsmarkt met grote tekorten moet de gemeente extra investeren om inwoners om te scholen, de focus hierbij moet wel liggen bij maatschappelijke sectoren zoals de zorg, veiligheid en onderwijs. Bij commerciële sectoren kunnen bedrijven zelf hulp zoeken.

Het is goed dat mensen met een uitkering iets terugdoen voor de maatschappij. Wij zijn voorstander van het belonen van goed gedrag. Beloning werkt beter dan bestraffen, daarom zijn wij voor een tegenprestatie maar tegen een verplichting. Dit zorgt voor beter gemotiveerde mensen die echt iets toevoegen aan de maatschappij en willen veranderen.

De gemeente moet meer geld investeren in armoedebestrijding en signalering van armoede. Help mensen die echt hulp nodig hebben. Als mensen nog verder ‘afglijden’ dan is de ellende voor deze mensen nog groter en de kosten voor de gemeente ook hoger. Deze hulp moet er wel voor zorgen dat mensen niet afhankelijk worden, zelfredzaamheid moet het uitgangspunt zijn.

Het overnemen van schulden van inwoners is geen taak van de gemeente. Zeker niet als dit ten koste gaat van de financiële weerbaarheid van Haarlemmermeer. Er zijn instanties die kunnen helpen bij de financiële huishouding van burgers. De gemeente kan daarbij een faciliterende en coördinerende rol spelen in het begeleiden van inwoners met schulden.

De gemeente moet terug naar inkomensafhankelijke bijdrage voor WMO voorzieningen. Het huidige systeem heeft een aanzuigende werking en zorgt er voor dat de kosten sterk stijgen.

Wij zijn voorstander van een gemeentelijke ombudsman. Een ombudsman kan helpen bij kwesties waarbij gemeente en inwoners of ondernemers er samen niet uitkomen.

Vaccineren blijft een vrije keuze, maar de gemeente kan er wel voor zorgen dat inwoners een gedegen keuze kunnen maken met de juiste informatie.

Terug naar Partijprogramma

Direct naar GEZONDE Financiën, GEZONDE Woningmarkt, GEZONDE Omgeving, GEZOND Schiphol, GEZOND Leven, GEZONDE Kleine kernen, GEZONDE Projecten, GEZOND Ouder worden, GEZOND Ondernemen

GEZONDE Participatie

Meedenken, meepraten en meebeslissen (en ook meedoen!!). Participeren is niet alleen informeren! Participatie is een belangrijk punt voor de gemeente. Echter is er een verschil tussen benoemen en ook daadwerkelijk doen! Wees transparant en geef duidelijk vooraf aan waar bewoners over mogen meepraten en vooral ook waarover niet. Het is van groot belang daadwerkelijk te luisteren naar de bewoners. Om vervolgens tijdens het gehele traject op een heldere en duidelijke wijze te blijven communiceren. Hou hen op de hoogte van de ontwikkelingen en leg uit waarom bepaalde besluiten zijn genomen. Geef dus terugkoppeling aan degene die participeert. Wees transparant en zie participatie niet als afvinkoefening.

Om meer burgers betrokken te krijgen en mee te nemen in besluitvorming zijn wij een voorstander van ‘burgerbegroting’. Bij een burgerbegroting leg je burgers verschillende investeringsmogelijkheden voor waarbij zij moeten kiezen binnen een bepaald budget. Op deze manier begrijpen burgers dat de gemeente altijd met een bepaald budget werkt en dat niet alle initiatieven uitgevoerd kunnen worden. Zo kunnen zij meedenken om op de beste manier het budget in te zetten binnen de mogelijkheden die er zijn. Ook moet het mogelijk zijn om bepaalde taken van de gemeente over te dragen aan de dorps- en wijkraden. Deze taken mogen dan niet politiek gevoelig liggen of van financiële aard zijn, de gemeenteraad moet in meerderheid natuurlijk het voorstel steunen en de dorps- en wijkraden hebben de kennis en mogelijkheden om deze taken ook naar behoren uit te voeren. Ook mag het geen resultaat zijn van bezuinigingen van de gemeente zelf.

Een referendum kan een middel zijn om de burgers mee te laten beslissen bij belangrijke besluiten. Er zullen dan wel duidelijke regels moeten komen over wat men onder een belangrijke besluit verstaat en het besluit moet impact hebben op de gehele gemeente. Tevens moet gewaarborgd zijn dat inwoners de juiste informatie krijgen om tot een goede beslissing te komen. Inwoners van Haarlemmermeer hebben de mogelijkheid al om een referendum aan te vragen, dit steunen wij ook. Daarom vinden wij niet dat de gemeente verplicht is om bij elk belangrijk besluit een referendum te organiseren.

De gemeente moet haar inwoners op een juiste en duidelijke manier op de hoogte brengen van grote veranderingen in de gemeente. Wij zien nu vaak gebrekkige informatie gelardeerd met juridische taal. Vaak worden plannen gepresenteerd, die bij de uitwerking toch anders zijn. In de kleine letters staat dan iets wat burgers niet hadden kunnen weten, doordat de tekst onleesbaar is voor de gewone burger.

Wat betreft arbeidsparticipatie zijn wij een voorstander van het herintroduceren van de sociale werkvoorziening! Door het verdwijnen van de sociale werkvoorziening moeten bedrijven deze geforceerde uitstroom van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt opvangen. Het grote probleem is dat bedrijven doorgaans de tijd niet kunnen vrijmaken voor een mate van begeleiding die recht doet aan de begeleidingsbehoefte van de werknemer. Voor sociale werkvoorzieningen is dit echter al van oudsher hun core business, wat tevens inhoudt dat het thuisfront ontzorgd wordt, daar er een stabieler patroon zicht- en voelbaar zal zijn in hoe een werknemer zich handhaaft op de werkvloer. Kortom de sociale werkplaats moet terug!

In sectoren op de lokale arbeidsmarkt met grote tekorten moet de gemeente extra investeren om inwoners om te scholen, de focus hierbij moet wel liggen bij maatschappelijke sectoren zoals de zorg, veiligheid en onderwijs. Bij commerciële sectoren kunnen bedrijven zelf hulp zoeken.

Het is goed dat mensen met een uitkering iets terugdoen voor de maatschappij. Wij zijn voorstander van het belonen van goed gedrag. Beloning werkt beter dan bestraffen, daarom zijn wij voor een tegenprestatie maar tegen een verplichting. Dit zorgt voor beter gemotiveerde mensen die echt iets toevoegen aan de maatschappij en willen veranderen.

De gemeente moet meer geld investeren in armoedebestrijding en signalering van armoede. Help mensen die echt hulp nodig hebben. Als mensen nog verder ‘afglijden’ dan is de ellende voor deze mensen nog groter en de kosten voor de gemeente ook hoger. Deze hulp moet er wel voor zorgen dat mensen niet afhankelijk worden, zelfredzaamheid moet het uitgangspunt zijn.

Het overnemen van schulden van inwoners is geen taak van de gemeente. Zeker niet als dit ten koste gaat van de financiële weerbaarheid van Haarlemmermeer. Er zijn instanties die kunnen helpen bij de financiële huishouding van burgers. De gemeente kan daarbij een faciliterende en coördinerende rol spelen in het begeleiden van inwoners met schulden.

De gemeente moet terug naar inkomensafhankelijke bijdrage voor WMO voorzieningen. Het huidige systeem heeft een aanzuigende werking en zorgt er voor dat de kosten sterk stijgen.

Wij zijn voorstander van een gemeentelijke ombudsman. Een ombudsman kan helpen bij kwesties waarbij gemeente en inwoners of ondernemers er samen niet uitkomen.

Vaccineren blijft een vrije keuze, maar de gemeente kan er wel voor zorgen dat inwoners een gedegen keuze kunnen maken met de juiste informatie.

Terug naar Partijprogramma

Direct naar GEZONDE Financiën, GEZONDE Woningmarkt, GEZONDE Omgeving, GEZOND Schiphol, GEZOND Leven, GEZONDE Kleine kernen, GEZONDE Projecten, GEZOND Ouder worden, GEZOND Ondernemen

info@gezondhaarlemmermeer.nl

Raadhuisplein 1,
2132 TZ Hoofddorp

@Gezond_Hmeer

GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten