GEZONDE Participatie

Meedenken, meepraten en meebeslissen (en ook meedoen!). Participeren is niet alleen informeren! Participatie is een belangrijk punt voor de gemeente. Echter is er een verschil in benoemen en ook daadwerkelijk doen. Geef in het begin van het participatieproject duidelijk aan wat de bewoner kan verwachten. Het is van groot belang daadwerkelijk te luisteren naar de bewoners. Om vervolgens tijdens het gehele traject op een heldere en duidelijke wijze te blijven communiceren. Hou hen op de hoogte van de ontwikkelingen en leg uit waarom bepaalde besluiten zijn genomen. Geef dus terugkoppeling aan degene die participeert. Ben transparant en zie participatie niet als afvink oefening!

Om nog meer burgers betrokken te krijgen en mee te nemen in besluitvorming zijn wij een voorstander van ‘burgerbegroting’. Bij een burgerbegroting leg je burgers verschillende investeringsmogelijkheden voor waarbij zij moeten kiezen binnen een bepaald budget. Op deze manier begrijpen burgers dat de gemeente altijd met een bepaald budget werkt en dat niet alle initiatieven uitgevoerd kunnen worden. Zo kunnen zij meedenken om op de beste manier het budget in te zetten binnen de mogelijkheden die er zijn.

De gemeente moet haar inwoners op een juiste en duidelijke manier op de hoogte brengen van grote veranderingen in de gemeente. Wij zien nu vaak gebrekkige informatie gelardeerd met juridische taal. Goed voorbeeld hiervan zijn de nieuwe 380 kV elektriciteitsmasten die geplaatst zijn de gemeente. Er zijn genoeg aankondigingen geweest dat deze masten zouden komen, echter in geen enkele aankondiging heeft de gemeente laten zien hoe deze masten er uit zouden komen te zien. Voor de inwoners was het een grote en zeer vervelende verrassing.

Wat betreft arbeidsparticipatie zijn wij een voorstander van het herintroduceren van de sociale werkvoorziening! Door het verdwijnen van de sociale werkvoorziening moeten bedrijven deze geforceerde uitstroom van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt opvangen. Het grote probleem is dat bedrijven doorgaans de tijd niet kunnen vrijmaken voor een mate van begeleiding die recht doet aan de begeleidingsbehoefte van de werknemer. Voor sociale werkvoorzieningen is dit echter al van oudsher hun core business, wat tevens inhoudt dat het thuisfront ontzorgd wordt, daar er een stabieler patroon zicht- en voelbaar zal zijn in hoe een werknemer zich handhaaft op de werkvloer. Kortom de sociale werkplaats moet terug!

De gemeente moet extra geld uittrekken om statushouders te helpen integreren. Integratie is zeer belangrijk. Statushouders moeten zo snel mogelijk meedoen in de samenleving. Dit is een win-winsituatie, de statushouder is meer gemotiveerd om bij te dragen en de kosten voor de gemeente gaan omlaag omdat minder gebruik gemaakt gaat worden van uitkeringen. Wel moet goed gekeken worden welke maatregelen bewezen effectief zijn. Kijk hoe andere gemeenten hiermee omgaan en gebruik de maatregelen die het meest effectief kunnen zijn voor Haarlemmermeer.

De gemeente mag mensen met een bijstandsuitkering niet verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving. Dit werkt niet, het hele proces zal te bureaucratisch worden. Wij zijn voorstander van beloning. Beloon mensen als zij positief bijdragen. De beloning kan dan in de vorm van tegemoetkoming in bepaalde uitgaven, opleidingen, cursussen etc.

De gemeente moet meer geld investeren in armoedebestrijding. Help mensen die echt hulp nodig hebben. Als mensen nog verder ‘afglijden’ dan is de ellende voor deze mensen nog groter en de kosten voor de gemeente ook hoger. Deze hulp moet er wel voor zorgen dat mensen niet afhankelijk worden, zelfredzaamheid moet het uitgangspunt zijn.

Terug naar Partijprogramma

Direct naar GEZONDE Financiën, GEZONDE Woningmarkt, GEZONDE Omgeving, GEZOND Schiphol, GEZOND Leven, GEZONDE Kleine kernen, GEZONDE Projecten, GEZOND Ouder worden, GEZOND Ondernemen

info@gezondhaarlemmermeer.nl

Raadhuisplein 1,
2132 TZ Hoofddorp

@Gezond_Hmeer

GEZOND Haarlemmermeer
Recente berichten